උඩවලවේ සියළු වාන් දොරටු විවෘතයි.. බැම්ම මතින් වාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරේ..

April 15, 2018 at 1:20 pm | lanka C news
උඩවලවේ සියළු වාන් දොරටු විවෘතයි.. බැම්ම මතින් වාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරේ..

උඩවලව-තණමල්විල මාර්ගයේ උඩවලව ජලාශයේ බැම්ම මතින් බර වාහන ගමන් කිරීම නතර කර දැමීමට ශ‍්‍රි ලංකා මහවැලි අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

එම මාර්ගය භිවාත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන රියදුරන් විකල්ප මාරග භාවිත කරන ලෙසද දන්වා සිටී.

ජලාශයේ ජල පෝෂක ප‍්‍රදේශයන්ට ලැබෙන අධික වර්ෂාව නිසා මේ වන විට ජලාශයේ සියළු වාන් දොරටු විවෘත කර ඇත.

ඇල මාර්ග දෙපස පදංචි කරුවන්ට විමසිලිමත් වන්නැයිද අධිකාරිය දන්වා සිටී.

231 views
Main News