උත්සව, ක‍්‍රීඩා කිසිවක් නෑ.. සදුදා සිට පාසැල් පැවැත්වෙන්නේ මෙහෙමයි….

August 13, 2022 at 6:20 pm | lanka C news
උත්සව, ක‍්‍රීඩා කිසිවක් නෑ.. සදුදා සිට පාසැල් පැවැත්වෙන්නේ මෙහෙමයි….

2022.08.15 වන සඳුදා දින සිට පාසල් පැවැත්වීම පිළිබදව 2022.08.13 වන දින ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා, අධ්‍යාපන ලේකම් සහ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී රැස් වී පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් ද සම්බන්ධ කර ගනිමින් පහත තීරණ ගන්නා ලදී.

1. රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලු පාසල් 2022.08.15 වන සඳුදා දින සිට සතියේ දින පහම (05) සාමාන්‍ය වේලාවන් තුලදී එනම් පෙ.ව 7.30 සිට ප.ව 1.30 දක්වා පාසල් පැවැත්වේ.

2. ප්‍රවාහන අපහසුතා සහිත ප්‍රදේශ වල විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් සහ සිසුන් සඳහා සුදුසු ප්‍රවාහන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම සඳහා සියළුම පළාත් බලධාරින් වෙත උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

3. 2022.08.15 දිනෙන් ආරම්භ වන පාසල් සතිය තුල ප්‍රවාහන අපහසුතා තවදුරටත් බලපාන ගුරුවරුන් සහ සිසුන් සඳහා සුදුසු පරිදි විදුහල්පතිවරුන් විසින් සහන ලබා දිය යුතු අතර, එම සහන ලබා දිය යුතු ක්‍රමවේද පිළිබද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂකවරුන් විසින් විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කරනු ඇත.

4. ඉදිරි තෙමසක කාලය තුල පාසල් කාලය විෂයය ඉගැන්වීම් සඳහාම යොදා ගත යුතු අතර, විෂය සමගාමී සහ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පාසල් කාලයෙන් පරිබාහිරව සිදු කිරීමටත් පාසල් වල පැවැත්වෙන උත්සව ආදිය තවදුරටත් සීමා කිරීමටත් වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබේ.

මාධ්‍ය ඒකකය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.

49,351 views

One Comment to “උත්සව, ක‍්‍රීඩා කිසිවක් නෑ.. සදුදා සිට පාසැල් පැවැත්වෙන්නේ මෙහෙමයි….”

  1. සකු says:

    ජෝ ස්ටාලින් ඔබ කොහෙද මෙන්න දකුණේ පාසල් වල උගන්නන්න පටන් ගන්නවා.

    කෝ අර ජේවීපී ජයසිංහ සහොදරය එන්න ඉක්මනින් දකුණේ පාසල් වහමු

Main News