උතුරට දැඩි නියගය.. ලක්‍ෂයක ජනතාවක් විපතේ…

April 18, 2019 at 8:02 am | lanka C news
උතුරට දැඩි නියගය.. ලක්‍ෂයක ජනතාවක් විපතේ…

උතුරු පලාතට මේ දිනවල බලපා ඇති දැඩි පෑවිල්ල හේතුවෙන් උතුරු පලාතේ පවුල් 28,950 කට අයත් පුද්ගලයින් 99,191 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇති බවට ජාතික ආපදා කලමනාකරන ඒකකයේ තත්ව වාර්ථා අනුව පෙන්වා දෙයි.

උතුරේ පෑවිල්ල හේතුවෙන් වැඩිම පිරිසක් විපතට පත්ව ඇත්තේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රීක්කයෙනි.

මන්නාරම නානාට්ටාන්හි පවුල් 2310 කට අයත් පුද්ගලයින් 7649 දෙනෙකුද, මුසලි ප්‍රදේශයේ පවුල් 2722කට අයත් පුද්ගලයින් 14,627 දෙනෙකුද , මාන්තෙයි බටහිර පවුල් 5808 කට අයත් පුද්ගලයින් 20,738ක්ද මන්නාරම් නගරයේ පවුල් 2045 කට අයත් පුද්ගලයින් 6460ක්ද මඩු ප්‍රදේශයේ පවුල් 1289 කට අයත් පුද්ගලයින් 4095 ක් වශයෙන් මන්නාරමේ මුලු පවුල් 15,174 කට අයත් පුද්ගලයින් 53,569 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇත.

මේ අනුව යාපනය දිස්ත්‍රීක්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වන ඩෙල්ෆ් දූපතේ පවුල් 1031 කට අයත් පුද්ගලයින් 3071ක්ද , වේලනයි පවුල් 2798 කට අයත් පුද්ගලයින් 9642ක්ද, මරදන්කේනිහි පවුල් 1060 කට අයත් පුද්ගලයින් 4630ක්ද, කයිට්ස් දූපතේ පුද්ගලයින්, 2422 කට අයත් පුද්ගලයින් 7848 ක්ද , කරයිනගර්හි පවුල් 2760 කට අයත් පුද්ගලයින් 8297 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇති බවට ජාතික ආපදා කලමනාකරන මධ්‍යස්ථාන කාර්යාලය පවසයි.

ඊට අමතරව යාපනය උඩුවිල්හි අකුණ සැර වැදීම නිසා පවුල් තුනකට අයත් පුද්ගලියන් 13 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇතිඅතර පුද්ගල මරණ තුනක්ද වාර්ථා වන අතර යාපනය දිස්ත්‍රීක්කයේ මුලු පවුල් 10,074 කට අයත් පුද්ගලයින් 33,501 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇත.

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රීක්කයේ කණ්ඩාවලෙයිහි පවුල් 65 කට අයත් පුද්ගලයින් 220ක්ද පූනකරී ප්‍රදේශයේ පවුල් 1631 කට අයත් පුද්ගලයින් 5500 ක් වශයෙන් දිස්ත්‍රීක්කයේ මුලු පවුල් 1696 කට අයත් පුද්ගලයින් 5720 ක් විපතට පත්ව ඇත.

මුලතිව් දිස්ත්‍රීක්කයේ පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ පවුල් 1967 කට අයත් පුද්ගලයින් 6296 දෙනෙකු විපතට පත්ව ඇත.

එමෙන්ම වව්නියාව උතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පවුල් 39 කට අයත් පුද්ගලයින් 105 දෙනෙකුද අධික පෑවිල්ල හේතුවෙන් විපතට පත්ව සිටින බවට වව්නියාව ආපදා කලමනාකරන මධ්‍යස්ථාන කාර්යලය පවසයි.

මේ අනුව විපතට පත් වැසියන් වෙනුවෙන් ප්‍රදේශ භාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යල හරහා පානීය ජලය ඇතුලු අනෙකුත් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ජලය සැපයීමට පියවර ගෙන ඇති බවටද ප්‍රදේශ භාර ආපදා කලමනා කරන කාර්යාල නිලධාරීන් වැඩි දුරටත් පැවසූහ.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

136 views
Main News