උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය හරස් මාර්ගයක ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීමෙන් දැඩි ජීවිත අවාධානමක් යැයි විරෝධතා…

July 23, 2019 at 2:19 am | lanka C news
උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය හරස් මාර්ගයක ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීමෙන් දැඩි ජීවිත අවාධානමක් යැයි විරෝධතා…

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ඔඩ්ඩුසුඩාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් තිරුමරුකණ්ඩි ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි දුම්රිය ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීමෙන් දැඩි ජීවිත අවධානමක් ඇති බව පවසමින් ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවක නිරත වූහ.

තිරුමුරුකණ්ඩි සහ අක්කරායන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ආලෝක සංඥා පසුගිය දින කිහිපය පුරාම ක්‍රියාතමක නොවන බවට අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කොට ඇතත් අදාල ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක කරිවීමට මෙතෙක් දුම්රිය පාලන අධිකාරිය පියවර ගෙන නොමැති බවටද එම වැසියන් පවසති.

එමෙන්ම අදාල දුම්රිය හරස් මාර්ගය ආසන්නයේම පාසලක්ද පිහිටා ඇති බවට අදාල දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉතා කාර්ය බහුල වුවුද මෙතෙක් ආලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක නොවීමත් නිසා දරුණු අනතුරක අවධානම පවතින බවට ජනතාව පවසති.

අදාල දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අලෝක සංඥා ක්‍රියාත්මක කරවීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් එහි දුම්රිය හරස් ගේට්ටුවක් යොදා ආරක්ෂකයෙකු යොදවන ලෙසටත් ඉල්ලා විරෝධතාවයේ යෙදුනු වැසියන් සන්දේශයක් තිරුමුරුකණ්ඩි දුම්රිය ස්ථානාධාපති වරයාට ඇතුලු ප්‍රදේශයේ දේශපාලන නියෝජිතයින්ට භාර දීමට පියවර ගනු ලැබීය.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

257 views
Main News