උතුරු පලාතේ ස්වෙච්චා හා කොන්ත්‍රාත් ගුරුවරුන්ට ස්තිර පත්වීම්….

February 4, 2018 at 2:09 am | lanka C news
උතුරු පලාතේ ස්වෙච්චා හා කොන්ත්‍රාත් ගුරුවරුන්ට ස්තිර පත්වීම්….

උතුරු පලාතේ ස්වෙච්චා සේවයෙන් ගුරු වුර්තියේ නියලී සිටි විශේෂයෙන්ම 2009 නිමාවූ යුද්ධයට පෙර වසර 10 කට අසන්න කාලයක්  ස්වෙච්චාවෙන් සේවය කල ගුරුවර ගුරුවරියන් 182 කට හා ඒ හා සමාන දීර්ග කාලයක් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කල ගුරුවර ගුරුවරියන් 142 දෙනෙකුට එළබෙන පෙබරවාරි 15 වෙනිදා සවස 3.00 ට අරලියගහ මන්ධිරයේදී ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3,2 ශ්‍රේණියට අදාල පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.

උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ බලවත් මැදිහත් වීම මත අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඊට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ලබාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා උතුරු පලාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාද සිය දායකත්වය ලබාදී ඇත.

මෙම ගුරු පත්වීම් වලට අදාල ස්තිර පත්වීම් ලබාගනීම සඳහා  ගුරුවර ගුරුවරියන් දැඩි වෘර්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කල අතර ඒ සඳහා උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා අවස්ථා කීපයකදීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හා අනෙකුත් වගකිවයුතු නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.

ආණ්ඩුකාරවර මාධ්‍ය ඒකකය
උතුරු පළාත

1,218 Viewers
Main News