උතුරේ ඡනද්ය සාමකාමී.. යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ගේ ප්‍රසාදය…

November 19, 2019 at 2:02 am | lanka C news
උතුරේ ඡනද්ය සාමකාමී.. යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ගේ ප්‍රසාදය…

මෙවර අවසන් වූ ජනාධිපතිවරණ වෙනුවෙන් උතුරේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ඉතා සාමකාමීව පැවතුන බවටත් එය සිංහල , දෙමළ හා මුස්ලිම් වැසියන් බහුලව සිටින පලාතක් වශයෙන් වැදගත් සිදුවීමක් බවට යුරෝපීය සංගමයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ දූත කණ්ඩායම් විසින් පෙන්වා දෙයි.

ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් උතුරු පලාතේ සියලු දිස්ත්‍රීක්කයන්හි සංචාරය කරමින් යුරෝපීය සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් ජනතා අදහස්ද සමගින් ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඡන්ද දැමීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලැබීය.

එමෙන්ම පසුගිය කාල වකවානුවේදී රටේ පැවති අයහපත් වාතාවරණයත් සමග එය උතුරු පලාතටද බලපෑමක් ඇති වූ හෙයින් මෙවර ජනාධිපතිවරනයේදී උතුරු පලාතේ ආරක්ෂාවද තර කොට තිබුණු අතර ජනාධිපතිවරණය අවසන් වන තුරුත් සැලකිය යුතු කිසිදු ප්‍රචණ්ඩක්‍රියාවක් හෝ වෙනත් සිදුවීමක් වාර්ථා නොවීය.

උතුරු පලාතේ බහු ජනවාර්ගික පිරිසක් ජීවත්වන අවස්ථාවකදී කිසිදු ජාතියක් ගැටුම් ඇතිනොකොට ඉතා සාමකාමීව මෙවර ජනාධිපතිවරණය පවතාවාගැනීම ඉතා සතුටුදායක මට්ටමක පවතින බවටද නීරීක්ෂණ කටයුතු වල නිරත වූ යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් වැඩි දුරටත් පෙනවා දුන්හ.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

22 views
Main News