උතුර-නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවට බලය දිය යුතුයි.. සිංහලයන් කැමතිනම් හිදිනු.. නැතිනම් යනු..

June 9, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
උතුර-නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවට බලය දිය යුතුයි.. සිංහලයන් කැමතිනම් හිදිනු.. නැතිනම් යනු..

උතුර හා නැගෙනහිර පළාත්වල වැඩපුර සිටින්නේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාව නිසා ඔවුනට බලය ලබා දිය යුතු යයි විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා සදහන් කරයි.

කැමතිනම් සිංහල ජනතාවට අප සමග එක්ව සිටිය හැකි බවත් අකමැතිනම් වෙන් ව යා හැති බවත් ඔහු පවසයි.

122 views
Main News