උද්ඝෝෂන විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව පොලිස් සුනඛයන් පුහුණු කරවයි..

February 12, 2017 at 3:49 am | lanka C news
උද්ඝෝෂන විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව පොලිස් සුනඛයන් පුහුණු කරවයි..

මෙරට පැවැත්වෙන විරෝධතා උද්ඝෝෂන මැඩලීම සදහා පොලිස් නිල සුණකයින්ද යොදා ගැනීමට අවධානය යොමුව තිබේ.

මේ වන විටත් ඒ සදහා පොලිස් සුනඛයින්ට මූලික පුහුණුව ලබා දී අවසන්ව ඇති අතර විදේශයන්ගේ ගෙන්වයන ලද විශේෂඥයන් පිරිසක් ‍විසින් එම පුහුණුව ලබා දී ඇත.

360 views