උපකුලපතිගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය පා වෛද්‍ය පීඨ පීඨාධිපති සහ සියලු අංශ ප්‍රධානීහු ඉල්ලා අස් වෙති…

October 9, 2018 at 6:47 pm | lanka C news
උපකුලපතිගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය පා වෛද්‍ය පීඨ පීඨාධිපති සහ සියලු අංශ ප්‍රධානීහු ඉල්ලා අස් වෙති…

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය රන්ජිත් විජේවර්ධන මහතා අනුගමනය කරන අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය දක්වමින් එම විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති සහ දෙපාර්තමේන්තු 14ම අංශ ප්‍රධානීහු එකවර ඉල්ලා අස් වී ඇත.

වෛද්‍ය පීඨයේ සිටිය යුතු ආචාර්ය සංඛ්‍යාවෙන් 1/3 ක පිරිසක් සිටියදීත් අඛණ්ඩව අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරගෙන යද්දී ඒ පිළිබඳව කිසිදු ඇගයීමක් නොකර ආචාර්යවරුන්ට ලබා දුන් “රඳවා ගැනීමේ දීමනාව” කිසිදු පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව නවතා දැමීම නිසා ආචාර්යවරු මේ තීරණයට එළැඹ ඇත.

2006 වසරේ ආරම්භ කළ රජරට වෛද්‍ය පීඨයෙන් මේ වනවිට MBBS උපාධිධාරීහු 1200 උපාධිය ලබා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් උපකුලපතිවරයෙක්ට එරෙහිව මෙවන් තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ පළමු වතාවටය.

ආචාර්යවරුන්ගේ මේ තීරණය නිසා සඳුදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වෛද්‍ය පීඨ අවසන් වසර විභාගය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇති අතර එය ලබන වසරේ වෛද්‍යවරුන්ට සීමාවාසික පත්වීම් ලබා දීමට ද ඍජුව බලපායි.

261 views
Main News