උපායමාර්ගිකව වැදගත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන කාර්යක්ෂම කිරීමට හැදු ‘sema’ රතන සාධු සමග ප්‍රාථමික වැඩ වල…

February 21, 2017 at 7:06 am | lanka C news
උපායමාර්ගිකව වැදගත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන කාර්යක්ෂම කිරීමට හැදු ‘sema’ රතන සාධු සමග ප්‍රාථමික වැඩ වල…

රටේ උපායාමාර්ගිකව වැදගත් වන රාජ්‍ය ව්‍යවසායන වන වරාය, විදුලිය, ජලසම්පාදන, වැවිලි සමාගම් රාජ්‍ය බැංකු, ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සේවය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් ලාබ ලබන ආයතනයන් බවට පත්කිරිමට එවකට ජනාධිපතිව සිටි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක විසින් ආරම්භ කල උපායමාර්ග කලමාණාකරන ව්‍යවසායන ආයතන SEMA අද සම්පූර්ණයෙන්ම ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ ඇති පුන්‍ය ආයතනයක් බවට මේ වනවිට පත් කොට ඇත.

මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේදි පාඩු ලබමින් තිබු ආයතනයන් කිහිපයක් ද සේමා ආයතනයේ අධීක්ෂණයට පත් කරන ලදි. අද වනවිට සම්පූර්ණයෙන්ම ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ ඉතා කුඩා වපසරියකින් යුක්තව කටයුතුවලට මැදිහත් වන මෙම ආයතනය අද අතුර්ලියේ රතන සාධුගේ ඉතා කුඩා අසාර්ථක ව්‍යපති කිහිපයක් අධීක්ෂණය සඳහා යොදා තිබිම ටි රටේ ප්‍රධාන පෙලේ විද්වත්හු ව්‍යවසායකින් මෙන්ම එම ආයතනය පිහිටුවීමට පුරෝගාමී වූ පිරිස්ගේ කතාබහට ලක් වි ඇත.

උපායමාර්ගික ලෙස වැදගත්වන රාජ්‍ය ව්‍යවසායක ආයතන කාර්යක්ෂම කිරීම, පනගැන්වීම සහ ලාබ ලබන ආයතන බවට පත් කිරීමට, ගරු ජනාධිපති කාර්යාලය යටතේ, අමාත්‍යංශ, නියාමන ආයතන, රාජ්‍ය ව්‍යවසායක සමග එකඟතාවයෙන් ක්‍රියා කිරීමට , උපායමාර්ගික ව්‍යවසායක කළමනාකරණ ආයතනය යටතෙපිහිටවනු ලැබිය.

මේ සඳහා, SEMA ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ සුවිශේෂ විද්වතුන් සහ සම්පත් දායකයින් උවුනොවුන්ගේ සුපිරි පළපුරුදු, දැනුම් සම්භාරය සහ හැකියා නිර්මාණශිලිව යෙදවීමෙන් උපායාමර්ගික ලෙස වැදගත් වන රාජ්‍ය ආයතනයන්හි සහ ක්ෂේත්‍රයන්හි පලදායිතාවය සහ කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට ඇප කැප වී සිටි.

236 views
Main News