‘උමා ඔය’ ව්‍යාපෘතියට මෙහෙම කලේ කවුද.. මහින්ද හෙලි කරයි..

July 1, 2017 at 6:28 am | lanka C news
‘උමා ඔය’ ව්‍යාපෘතියට මෙහෙම කලේ කවුද.. මහින්ද හෙලි කරයි..

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය අදාලය ඇතිව තිබෙන විරෝධතා ගැනත් එම ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක තත්වය හා දැන් තත්වය ගැනත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අදහස් පල කරයි.

50 views
Main News