උෂ්ණත්ව සහ තෙතමන පාලිත ලංකාවේ පළමු කෘෂි ශීතාගාරය ඉදිකරයි..

March 31, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
උෂ්ණත්ව සහ තෙතමන පාලිත ලංකාවේ පළමු කෘෂි ශීතාගාරය ඉදිකරයි..

අස්වැන්න වැඩි කාලයට මෙරට ගොවියන්ගේ අතිරික්ත එළවළු සහ පළතුරු අස්වැන්න ගබඩා කිරීමට හැකියාව තිබෙන මෙට්‍රික් ටොන් 5000 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු උෂ්ණත්වය සහ තෙතමනය පාලිත මෙරට පළමු කෘෂි ශීතාගාර සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ සහ මෙරට ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සාන්ධු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබද ඉඩමේදී ආරම්භ කෙරිණි.

ඉන්දීය රජයේ මුදල් ප්‍රදානයක්ද සහිතව ඉදිකරන මෙම කෘෂි ශීතාගාර සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් මාස හයකින් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් වන මෙම වැඩසටහන නම් කර තිබෙන්නේ “ප්‍රභාෂ්වර – ගොවි දිවියේ නව්‍ය හැරවුම“ නමිනි.

මෙම වැඩසටහන යටතේ දඹුල්ලේ ඉදිකරන මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය විවිධ උෂ්ණත්ව සහ තෙතමන මට්ටම් වලින් යුත් කොටස් හයකින් යුක්තව ඉදිකරන අතර අස්වැන්න වැඩි කාලයට ඉතාමත් සහන මිලකට මෙම ගීතාගාරයේ තම අස්වැන්න ගබඩා කිරීමේ අවස්ථාව ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ට මෙමගින් හිමි වෙයි.

මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා මෙසේ අදහස් දැක්වීය.

“මෙරට ගොවීන් අස්වැන්න වැඩි කාලයට අතිරික්ත අස්වැන්න අලියන්ට කන්න විසිකරනවා. මෙම ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් දෙන්න මට බොහෝ කාලයක සිට වුවමනාවක් තිබුණා. මේ සඳහා මම උනන්දු වුණේ 2002 වසරේ ඉඳලයි. මම ඒ කාලයේ ගොවියන්ට නිසි වේලාවට වෙළඳපොළ තොරතුරු දෙන්න දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක එකතුවෙලා ගොවිඥාන කියල වැඩසටහනක් කළා. මට එදා තිබුණු වුවමනාව ඉෂ්ට කරගන්න අද අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා.“

මෙවර අයවැය මගින් ශීතාගාර වලට අදාළ පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කරන ආයෝජකයින්ට බදු සහන මාලාවක් ලබාදී තිබෙන අතර දඹුල්ලේ ඉදිකරන මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය වටා එළවළු සහ පළතුරු සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රයක් ගොඩ නැගීම සඳහා ආයෝජකයින්ට අවස්ථාව ලබාදීමටත් අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබේ.

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පොදු සැපයීම් අමාත්‍යංශයේ ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර ආහාර කොමසාරිස්තුමිය වන ජේ. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති මහත්මිය මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීම සඳහා ඉහළ කාර්ය භාරයක් සිදුකරයි. මෙරට ගොවියාගේ අතිරික්ත අස්වැන්න ශීතාගාරවල ගබඩා කර අවශ්‍ය වේලාවට දේශීය සහ විදේශීය වෙළඳපොළ වලට යොමු කිරීමේ නව්‍ය හැරවුමක පළමු පියවර ලෙස මෙය සඳහන් කළ හැකි අතර මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් පසුව මධ්‍යම පළාත ආවරණය කරමින් කැප්පෙටිපොළත්, උතුරු පළාත ආවරණය කරමින් යාපනයේත්, දකුණු පළාත ආවරණය කරමින් ඇඹිලිපිටියේත් මෙවැනිම කෘෂි ගබඩා සංකීර්ණ ඉදිකිරීම සඳහා “ප්‍රභාෂ්වර“ වැඩසටහනින් සැලසුම් කර ඇත.

– මාධ්‍ය ඒකකය

369 views