එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ යෝජනාවෙන් සන්ධාන මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්නට තනතුරක්..

January 25, 2019 at 8:40 am | lanka C news
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ යෝජනාවෙන් සන්ධාන මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්නට තනතුරක්..

8 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වන සැසි වාරය සඳහා පත් කල රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපතිත්වයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගියවන්න මහතා තේරී පත්ව සිටී.

ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම පැවතී අවස්ථාවේදී ලසන්ත අලගියවන්න මන්ත්‍රීවරයට සභාපතිත්වය ලබා දීම සඳහා වන යෝජනාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එය ගිණුම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා විසිනි. ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පුර්ණ සහය පල කලේය.

මිට පෙර අටවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන සැසි වාරයේ ද ලසන්ත අලගියවන්න මහතා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරනු ලැබීය.

29 views

One Comment to “එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ යෝජනාවෙන් සන්ධාන මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්නට තනතුරක්..”

  1. harry says:

    He is a most suitable guy, and it should be the way.

Main News