එජාප නායක වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදි කතානායක තවත් අංචියක් අදී.. නීතිපති නොතකා වෝහාරික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට..

January 21, 2020 at 3:00 pm | lanka C news
එජාප නායක වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදි කතානායක තවත් අංචියක් අදී.. නීතිපති නොතකා වෝහාරික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට..

බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් පැවති රජය සමයේ සිදු කරන ලද වෝහාරික විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනට  එම වාර්තා ලබාගත හැකි බය.

කෙසේ නමුත් මෙම වාර්තාව මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විරෝධතාව පළ කර තිබේ.

එය නොතකා කතානායකවරයා විසින් මෙම තීරණය ගැනීම විශේෂත්වයක් දරයි.

ඉදිරි මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙහෙයවීමේ වගකීම කරු ජයසූරිය මහතාට ලබා දෙනු ඇති බවටද වාර්තා පල වෙයි.

—————

කතානායකවරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විශේෂ ප‍්‍රකාශය මෙහි දැක්වෙයි.

පොදු ව්‍යපාර පිළිබඳ කාරක සභාව‍ වෙත මේ වන විට ලැබී ඇති, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2015 වර්ෂයේදී සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව විමර්ශනය කර ඒ සම්බන්ධව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය පරිදි අදාළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව පිළියෙල කරන ලද වෝහාරික විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරයන්ගේ දැනගැනීම පිණිස පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරන ලෙස මන්ත්‍රීවරයන් බොහෝ දෙනෙකු විසින් 2020 ජනවාරි 03 වැනි දින සභාගර්භයේදී සහ ඉන් පිටතදීත් දිගින් දිගටම කරන ලද ඉල්ලීම්ද, 2020 ජනවාරි 13 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයින් හා දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතවරයන් මා සමඟ පැවති රැස්වීමේදී කරන ලද ඉල්ලීම් ද, සැලකිල්ලට භාජනය කර ඒ සම්බන්ධව මාගේ තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දීමට මම අදහස් කරමි.

2015 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රශ්නගත භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2016 වර්ෂයේදී සිදු කරන ලද විමර්ශනයේදී, එකී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් සිදුකොට ඒ තුළින් රජයට සිදුවූ නිශ්චිත අලාභය හෝ පාඩුව කොපමණද යන්න සොයාගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරමින් නිර්දේශ ලබාදී තිබුණි.

ඉන් අනතුරුව, මෙකී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව විමර්ශනයන් සිදු කරන ලද විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය පරිදි, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මෙහෙයවීමෙන් මෙකී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව “වෝහාරික විගණනයක්” සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයා විසින් ලබා දෙනු ලබන වාර්ෂික වාර්තාව සහ එකී ගිණුම් පිළිබඳ නිරීක්ෂණයන් පොදු ව්‍යාපර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සලකාබලන ලද අවස්ථාවේදී, මෙම වෝහාරික විගණනය පැවැත්වීම හා ඊට සම්බන්ධ කටයුතු, එහි ක්‍රියාදාමයන් සහ ඊට වැයවන පිරිවැය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් කාරක සභාව හමුවේ විස්තරාත්මකව කරුණු දැක්වීම් ද සිදුකරන ලද බව අනාවරණය කරගන්නා ලදී.

එවැනි විගණනයක් සිදුකිරීම සම්බන්ධව විශේෂ නිපුණතාවයක් හා සුදුසුකම් ඇති ජාත්‍යන්තර පාර්ශ්වයක් විසින් සිදුකරන ලද එම වෝහාරික විගණනයට අදාළ අවසන් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත ලැබී තිබූ අතර එම වාර්තාව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස එකී කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් ලිඛිතව කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව පැවැත්වෙන සහ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත අධිකරණ ක්‍රියාදාමයන්ට අගතියක් නොවන අයුරින් එකී කාරක සභාවේ සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට පමණක් ලබාදීම සඳහා එම වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඉන් අනතුරුව, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් මෙම වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා රැස්වීමක් කැඳවීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබූ නමුදු, 2019.12.02 දින අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභාවාරය, වාරාවසාන කිරීමත් සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග විධිවිධාන ප්‍රකාරව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ක්‍රියාත්මකවීම අහෝසි විය.

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වැනි සභාවාරය සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව නැවත ස්ථාපිත කොට එම කාරක සභාව විසින් මෙම වාර්තාව සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු කිරීමට තවත් සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවීමට ඉඩකඩ ඇති බැවින් එකී කාරක සභාව ක්‍රියාත්මකව නොපවතින මෙම කාලය තුළ එවැනි කාරක සභාවන්හි භාරකරු ලෙස මා වෙත පැවරී ඇති බලතල සහ වගකීම්, මා විසින් මෙහිදී සැලකිල්ලට භාජනය කරන ලදී.

ඒ අනුව, විශේෂයෙන් මහජන මුදල් පාලනය පිළිබඳ පූර්ණ බලය පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති බවට වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විධිවිධානද, විශේෂයෙන්ම ඒ සම්බන්ධව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සතු බලතලද සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 136 ප්‍රකාරව මා වෙත පැවරී ඇති බලතල මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු බාහිර පාර්ශ්වයකගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව ස්වාධීනව තීරණ ගැනීමේ අයිතිය අවධාරණය කරමින් මාගේ පූර්වගාමී, හිටපු කථානායක ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා විසින් ලබාදෙන ලද ‍ඓතිහාසික තීරණයද මෙහිලා විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට භාජනය කරන ලදී.

එලෙසම, මෙම වෝහාරික වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය මට්ටමේ විශේෂඥයින්ගේ සහාය ලබාගැනීමට විශාල පිරිවැයක් දරා ඇති බැවින් මෙම වාර්තාව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට පමණක් ලබාදීමට වඩා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීතුමන්ලා වෙත ලබාදීම යෝග්‍ය බව මම විශ්වාස කරමි.

තවද, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14අ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශවීමේ මූලික අයිතිවාසිකම කෙරෙහිද ම’විසින් මෙහිදී අවධානය යොමු කරන ලද බවත් සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.

ඊට අනුකූලව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව වූ “වෝහාරික විගණන වාර්තාව” අද දින සභාගත කිරීම යෝග්‍ය බවට මම තීරණය කරමි.

තවද, මෙම භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවට අදාළව දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙන සහ ඉදිරියේදී ආරම්භවීමට නියමිත අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග විධිමත් හා නීත්‍යානුකූල තත්ත්වයන් යටතේ පවත්වාගෙන යාමට මෙම තීරණය කිසිදු ආකාරයකින්, එකී අධිකරණමය ක්‍රියා මාර්ගයන්ට බාධාවක් හෝ බලපෑමක් සිදුවීමට අවකාශයක් ඇති නොවන බව මාගේ විශ්වාසයයි.

– කතානායක මාධ්‍ය අංශය

59,445 Viewers

12 Comments to “එජාප නායක වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදි කතානායක තවත් අංචියක් අදී.. නීතිපති නොතකා වෝහාරික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට..”

 1. Susantha says:

  පහුගිය රජය නෙවෙයි පහුගිය මහින්දගෙ රජයෙ ඒවත් ඇතුලුව. ලොකුම හොරු ටික ජනතාවට දැනගන්න පුලුවන්

 2. දාපන්කෝ මල්ලිලා බබාලා ෆුට් නෝට් එකක්... ඇදපල්ලා වලියක්... says:

  දාපන්කෝ මල්ලිලා බබාලා ෆුට් නෝට් එකක්… ඇදපල්ලා වලියක්…ඕනෑම හරකෙකුට ඌක නිකුත් කොරන්න පුළුවන් බබෝ.

 3. ලක්වැසියා says:

  මොක්කු උනත් කමක් නෑ, 2015 ට කලින් උනත් කමක් නෑ, පස්සෙ උනත් කමක් නෑ, හැම හොරෙක්වම හෙලි වෙලා දඬුවම් ලැබෙන එක හොඳයි.

 4. B4 UNP now Gota says:

  Aniwaryen eliyata dhala posh ranil pus bawa ratata thawuru kala yuthui.

  • Rata Wenuwen says:

   හීන්බබා සීයට නාකි විසේ , යන්නේ කොහිද මල්ලේ පොල් වගේ,
   ඇත්තටම මූ නම් නරුම කරු මයකි

 5. Janaka from Matara says:

  Government can spend 900 million rupees to make a report that nobody is allowed to see? For what excuses??
  This report should have been released as soon as it was completed.

 6. සරා says:

  2005-2015 දක්වා මහ බැංකු බැදුම්කර වාර්තා ‌ෙසොයන්න රවි කරුණානායක විසින් විගනකාධිපති පැවරුව ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් විගනනයක් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා.ඒකේ කිසිම වංචාවක් සිදුවි නැති බව දැන්වු වා.අනෙක 2015ට ‌ෙපෙර මහ බැංකු බැදුම්කර වලින් 90-95% මිලදි ගත්තේ රාජ්‍ය ආයතන වන ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව ඉතිරිකිරිමේ බැංකුව ‌ෙසේවකභාරකාර අරමුදල වගේ ආයතන.රාජ්‍ය ආයතනයක් රාජ්‍ය ආයතනයක් සමග ගනුදෙනු කිරිමේදි වංචාවල් ‌ෙවෙන්නේ නැහැ.විගණකාදිපති විසින් ඔහු විසින් කරන ලද විගනන වාර්තාව ‌ෙකෝප් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරා කියලා ඒදවස්වල රවි කරුනානායක විගනකාධිපතිට පලු යන්න බැන්නා.‌ෙමොකද ඒකේ වංචාවක් සිදු ‌ෙනොවි ඇතිබව සදහන් නිසා.

 7. N.Wimaladasa says:

  Central Bank Bond scam by UNP party leadership of Ranil Malik ,Kabir and Ravi has accountability and responsibility of biggest fraud in island nation.
  Last govt of that UNP-Ranil wicks has not done proper an investigation CB Bond scam by under former Central Bank governorship of Ingriath Coomarasamy.
  It was incomplete report of that by presented Parliament by UNP Speaker of house Karutaratha Jayassoriya .

 8. N.Wimaladasa says:

  Central Bank Bond scam by UNP party leadership of Ranil Malik ,Kabir and Ravi has accountability and responsibility of biggest fraud in island nation.
  Last govt of that UNP-Ranil Wicks has not done proper an investigation CB Bond scam by under former Central Bank governorship of Ingriath Coomarasamy.
  It was incomplete report of that by presented Parliament by UNP Speaker of house Karutaratha Jayassoriya .
  Even that forensic Audit report is bias on investigation done by members of Central Bank offices were involved to CB Bond Scam during 2015 Feb to August. It was biggest misused and abused by that link with UNP Primer ,Governor of CB and other key offices of CB .
  The inside trading of Bond and funding has not yet investigation in overall segment of CB Bond scam has been totally ignored by Forensic Audit Report.

 9. Sirisena Yatawara says:

  The speaker of Parliment of Karuanarthan Jaysooriya will ruin all norms and convention of Parliament standing order and RULES by political vandalism of UNP.
  That Party of UNP was born to destroy our Nation and its civilization by misusing MP like Ranjan Ramanayakes.
  The UNP do not believed democracy ,it talk of against corruption but in deeds its working for corruptions DAY and NIGHT.

 10. Sam Fernando says:

  All the robbers after 2015 and before 2015 must be prosecuted immediately.

 11. Kari karuwaooo Ubathamae Es essssalama ellum ghata niyama wannn orrrr na ekaaa.

Main News