එස්.බී.ට යලිත් උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ධුරය..?

April 2, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
එස්.බී.ට යලිත් උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ධුරය..?

සිදු වන්නේ යයි කියන ඇමති මණ්ඩල සංශෝධනයේදී උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ධුරය එස්.බී. දිසානායක මහතා වෙත ලබා දීමට යන බවට රාවයක් පැතිරී යමින් තිබේ.

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් සහ සමාජ සුභසාධන අැමති ලෙස දැනට දිසානයක මහතා කටයුතු කරන අතර උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ධුරය දරනු ලබන්නේ ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි.

196 views
Main News