ඒකාබද්දයේ සියළු මන්ත‍්‍රීන්ට පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක්…?

March 9, 2017 at 10:40 am | lanka C news
ඒකාබද්දයේ සියළු මන්ත‍්‍රීන්ට පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක්…?

පාර්ලිමේන්තුයේ යෝජනාවක් සම්මත කිරීම මගින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට පාර්ලිමේන්තුව සතියක කාලයකට තහනම් කිරීම අනුව යමින් ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ සියළු මන්ත‍්‍රීට පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක් සම්මත කිරීමේ අවදානම මතුව ඇති බවට ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ පක්‍ෂ අතර සාකච්චා වෙමින් තිබේ.

ඉදිරියේදී ගෙන එන්නේ යයි කියන නව ව්‍යවස්ථාව, රාජ්‍ය දේපල විකිණීම ආදී කටයුතු පැවැත්වෙන දිනයන් ඉලක්ක කරමින් මෙවන් ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ ඉඩක් ඇතැයිද ඔවුන් සදහන් කරති.

මේ තත්වය මත ජනති වාරා්ධය දැක්විය හැකි විකල්ප ක‍්‍රියාමාර්ග සදහාද පූර්ව සූදානමක සිටිය යුතු බවද ඔවුන්ගේ අදහසයි.

90 views