ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ රත්නපුර, මහියංගන මන්ත‍්‍රීන් දෙදෙනෙක් ආණ්ඩුවට..?

September 21, 2016 at 4:06 am | lanka C news
ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ රත්නපුර, මහියංගන මන්ත‍්‍රීන් දෙදෙනෙක් ආණ්ඩුවට..?

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය නියෝජනය කරන රත්නපුර හා මහියංගනය පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු ඉදරි දින කිහිපයේදී ආන්ඩුවට එක් වන බව අමැති පී. හැරිසන් මහතා පවසයි.

127 views

3 Comments to “ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ රත්නපුර, මහියංගන මන්ත‍්‍රීන් දෙදෙනෙක් ආණ්ඩුවට..?”

  1. ඇත්ත says:

    ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගැනීම සදහා දකුණ බිලි බා ගැනීමේ වැලිඅමුණ-ජයම්පතී මෙහෙයුම…

  2. kapila says:

    vee walin kooti 8k hora kaapu p. Harison

  3. NAK says:

    Harrison is a person,though dressed, whose nakedness is in the open!

Main News