ඒකාබද්ධයේ ජන බල සේනාවෙන් කොළඹ රත්වෙයි…. පාරවල් හිරවී දැඩි වාහන තදබදයක්…

August 2, 2018 at 3:50 pm | lanka C news
ඒකාබද්ධයේ ජන බල සේනාවෙන් කොළඹ රත්වෙයි…. පාරවල් හිරවී දැඩි වාහන තදබදයක්…

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විසින් අද කොළඹ දී පවත්වනු ලබන ජන බල සේනා විරෝධතාව හේතුවෙන් කොළඹ නගර ශාලාව සහ ඒ ආසන්න මාර්ගයන්හි දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේ පවත්වනු ලබන විරෝධතාවයකින් පසුව පාගමනින් විහාර මහාදේවී එළිමහන් රංග පීඨයට ගොස් එහිදී විරෝධතා රැලියක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයින් විසින් රැලිය ඇමතීමට නියමිතය.

ජාතික සම්පත් විකිණීම, බදු බර වැඩි කිරීම ජීවන බර ඉහල දැමීම ආදී කාරණා කිහිපයකටම එරෙහිව මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වෙයි.

166 views