ඒ ගෝටාභයයි… නීතිය තිතට.. තමනට සුබ පතන සියළු බැනර්, කටවුට් ඉවත් කරන්නැයි නියෝග කරයි..

November 21, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
ඒ ගෝටාභයයි… නීතිය තිතට.. තමනට සුබ පතන සියළු බැනර්, කටවුට් ඉවත් කරන්නැයි නියෝග කරයි..

ජනාධිපතිවරයා බවට පත්වූ තමනට සුබපතමින් ප‍්‍රදර්ශණය කර ඇති සියලුම පෝස්ටර් කටවුට් ඉවත් කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දී තිබේ.

මහා මාර්ගයන්හි මෙන්ම සියලුම ආයතන වල ඇති එම බැනර් කටවුට් ඉවත් කරන්නැයි පොලිසියට ජනාධිපතිවරයා විසින් දන්වා ඇත.

ජනාධිපති වරයාගේ නියෝගය අනුව පොලීසිය විසින් එම කටයුත්ත ඉතා ඉක්මනින් ඉටු කිරීම සඳහා කටයුතු සිදුකරමින් සිටී.

64 views

23 Comments to “ඒ ගෝටාභයයි… නීතිය තිතට.. තමනට සුබ පතන සියළු බැනර්, කටවුට් ඉවත් කරන්නැයි නියෝග කරයි..”

  1. කිරිමෙල් says:

    It is time to investigate if there are duel citizens in the parliament and take immediate action according to the laws introduced by lonta and his rainbow worms. And if found any, must get’em to pay back all benefits enjoyed including the costs of privileges.

  2. bakasoor says:

    Respect You

Main News