ඔස්ටේ‍්‍රලියානු අල්ලස් චෝදනාව ඔප්පු වුවහොත් ජනපති මෛත‍්‍රීට ධුරය අහිමියි.. ව්‍යවස්ථාව එයයි..

December 21, 2016 at 12:06 am | lanka C news
ඔස්ටේ‍්‍රලියානු අල්ලස් චෝදනාව ඔප්පු වුවහොත් ජනපති මෛත‍්‍රීට ධුරය අහිමියි.. ව්‍යවස්ථාව එයයි..

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එරෙහිව ඔස්ටේ‍්‍රලියානු ෆෙඩරල් පොලීසිය විසින් එල්ල කර ඇති අල්ලස් චෝදනා සනාථ වුවහොන් ජනාධිපති ධුරය අහෝසි වන බව ව්‍යවස්ථාවේ සදහන් යයි ජාතික නිදහස් පෙරමුණු මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක මොහොමඞ් මුසම්මිල් මහතා පවසයි.

එබැවින් ජනාධිපති ධුරයේ සහ රටේ කීර්තිය වෙනුවෙන් මේ සම්බන්දයෙන් වූ පරීක්‍ෂණ පවත්විය යුතු යයිද ඔහු කියා සිටියේය.

675 views

23 Comments to “ඔස්ටේ‍්‍රලියානු අල්ලස් චෝදනාව ඔප්පු වුවහොත් ජනපති මෛත‍්‍රීට ධුරය අහිමියි.. ව්‍යවස්ථාව එයයි..”

 1. Champa says:

  Mr. Muzammil, there is no concrete evidence against the President of his involvement in the Australian bribery case. It is only an assumption. There were unsubstantiated allegations against the former President too, which have never been proved.

  Only a Coordinating Secretary is involved in this case as per the Austalian media. We have seen many Coordinating Secretaries in the past takiing liberty to act on their own and some have even had the courage to forge their bossess’ signatures.

  As far as I know, the Australian government didn’t pursue the matter, may be due to lack of evidence.

  But there is concrete evidence against Ranil in the Central Bank Bond case. The way he carried out the robbery was long planned, systematic and sophisticated. It happened in front of everybody’s eyes.

  Ranil is the Creator of the FCID. He should be questioned and prosecuted by the FCID on the Bond case and the President should sack him.

  • Dev says:

   This is Australian Federal Police not Sri Lankan Police, they don’t make statements if there is no solid evidence, specially against a president of some other country, No politicians or any other can influence these kind of investigations in Australia.

   • Champa says:

    Quote: “…..they don’t make statements if there is no solid evidence….” Unquote:

    Solid evidence? What type of solid evidence? If you know, please tell us. If you don’t know, that means you are only assuming things.

    What evidence do they have? An e-mail sent to a Coordinating Secretary of the then Agricultural Minister, who happened to be the President of Sri Lanka now. A bank statement of the company where it says a certain amount was paid to a Coordinating Secretary in Sri Lanka. Nowhere it mentioned the name of the President and there is no evidence that he (the President) received the money.

    As you say what impact the findings of the Australian “Holy Police”, i.e. bribing a Coordinating Secretary of the then Agricultural Minister by an Australian company make in Sri Lanka? The Australian Police has to first file a case against their Company if it is an offence in Australia. If that company found guilty only, our Police can hunt the Coordinating Secretary. Have they found the Company guilty of such offence? As far as I know, the answer is a loud NO.

    This type of unsubstantiated allegations were the result of unseating Mahinda on Januaray 8. President Sirisen should learn his lesson when he faces the same allegations without any substance. I believe that this will stop his government’s politically motivated wild-goose-chase against the former President and selected former Ministers of the previous government.

    • dev says:

     There is standards rules and regulations governing business activities in Australia, Since this strong system it is easy to track down frauds, unfair business activities, There is also regularity bodies to monitor company activities. company bank accounts and email accounts are very important component of a business and are bound with these rule and regulations. Any information send or received through company emails are consider solid evidence in Australia. In this case Australian Federal Police has found emails that contained information that MS has ask for a donation for him to approved the project and they also have found that these company has withdraw this mention amount from their company bank account from Sri Lanka. These are considered as solid evidence in Australia. For Sri lanka these are rubbish, because there is no solid system to, governing business activities, and hence not easy to track fraud.

     • Champa says:

      What you said about Australian Police having evidence about MS asking a bribe from the Company is not true.

      Of course e-mails are solid evidence, who said no, but in this case if the e-mails were exchanged between the company and MS, then it is a different story. There is no such evidence here. And I don’t see any reason for MS to take responsibility for somebody else’s misdeeds.

      According to the company, MS never asked anything diectly from them. The evidence is totally based on Company’s ‘assumption’ that this money was for MS because the man they dealt with, happened to be the Coordinating Secretary of MS and the project was also came under his Ministry.

      A simple denial from MS stating that “this is all greek to me” is sufficient here.

      The other things you said about Australia is not relevant here. They are applicable only to the Australian company.

     • Dev says:

      To give you an idea, if a company withdraw money from their company bank account, it should be recorded in their accounting system and company should able to clarify the transaction and provide supportive documents when requested by regularity authorities, Company is legally binding by any emails send through there email account, say if you received a email confirming any transaction, from a company from their business email account. It is a legal prove of document. In any developed country there is a similar business legal system. For example, remember the incident regarding Clinton regarding a email she send from here official email account.during the election campaign. Even though, MR took a considerable steps to develop our economy he fail to establish such system. Sri lanka desperately need a this kind of legal system governing business activities.to draw investors..

     • Champa says:

      I have no problem in understanding business. Shall we talk to the point?

      Did this money go to MS’ s account? Where is the proof?

      Even if the money is in his account, if MS didn’t ask the money, how could they prove that it was sent at his request?

      Where is the letter of acknowledgement from the person who received money? If the company is so “meticulous” as you claim, they should have obtained a letter from the receiver of their money.

      How many more projects this company received after the bribe? If the answer is none, there is nothing to prove that it was a bribe. It is more like a commission. Many businesses pay commissions.

      Anybody can say that the money is for so and so without the knowledge of the actual person.

     • dev says:

      You are trying hard to defend MS, This investigation is not about MS it is about an Australian Company giving bridge to get a contract, under fair trading act it is illegal in any developed country. Federal Police finding were all over Australian news papers in few moths ago. It clearly says the company representative in Sri Lanka has informed their head office about MS request for a donation to approve the contract and their bank account transactions showed that they actually withdraw this amount from Sri Lanka. In business world there is international standard and regulations (eg;international accounting standards) regularity bodies in developed countries work together maintain these standard and in tracking frauds. Australia is doing their part in this case, it is Sri Lanka’s responsibility to investigate their end. But in Sri Lanka there is no independent bodies to carry these kind of investigations. All operate under the influence of politics. That is why Sri Lanka consider as high business risk country and that is why it is hard for Sri Lanka to draw investors. If Sri Lanka to be developed they have to competit with countries such ans Singapore and Malaysia to draw investors. To achieve this Sri Lanka need to bring their business standard to international level.

     • Champa says:

      Quote: “You are trying hard to defend MS, This investigation is not about MS it is about an Australian Company giving bridge to get a contract, under fair trading act it is illegal in any developed country” Unquote:

      Don’t make this political. I am not trying ‘hard’ at all. I am just stating the simple fact that nobody should come to conclusions about anybody, based on “unsubstantiated allegations”. It applies to everybody. If MS is benefitted from my arguments, it is because he is lucky to be the subject matter here. I am not a “fan of MS”, not yet, at least, right, Mr. President? Some of my requests were granted, that I can see. I appreciate it. But major ones, like “saving Magampura Port, withdrawing from ETCA and Federal Constitution” are left out.

      Who cares about Australian law. It is the duty of the Australian ‘Holy Police’ to bring the company to the courts and prove their allegations.

      You haven’t answered any of the questions in my previous post. Instead you are talking about Business Law in Australia, something I am not interested at all.

      All this time, I thought you have some “inside story” to prove this. I was trying to get that out from you. You disappointed me when you say that “Federal Police finding were all over Australian newspapers in few moths ago”. What else do you know? Is that all?

      Quote: “….their bank account transactions showed that they actually withdrew this amount from Sri Lanka…” Unquote:

      Who withdrew their money? MS???? If your answer is an Australian “Naeiou”, or “there is noerr proof”, then there is nothing more to talk.

    • Dev says:

     Quote “Who cares about Australian laws”
     Reading through you comment what I understand was you lack the knowledge to understand modern international business world and country’s responsibilities. First, you need to improved awareness in these subjects to understand these issues. Sri Lanka is doing business with Australian and other international countries; it is not living isolated from the world. The things I wrote were not just Australian laws; they are international laws governing world business activities. If our country wants to go forward, it needs to adopt world accepted business laws and establish independent body to monitor international business, it is not you or me to decide if MS or any other person corrupt relate to an international business activity, it is this body that should decide it after an investigation into the matter. When one country finds corruption related to international business activity the other country has a responsibility carry out co-ordinated investigation. That is how world is fighting with corruption and keep international business activities fair to all.

    • Sam says:

     Oh dear, you write all this stuff to prove a very simple point ( I am just stating the simple fact that nobody should come to conclusions about anybody, based on “unsubstantiated allegations), well there is nothing to argue about such a simple point, but here people will take this seriously, since these finding was from a country like Australia where there is good system to cope with corruption. Since MS not taking these seriously and not taking step to appoint an independent commission to investigation the matter, we have no choice but to assume that he is guilty. I am agreeing with Dev on that we need a system similar to other develop countries to monitor international business activities and deal with corruption. Even though, MR during his regime has done a tremendous work to developed infrastructure and almost completed the first step in developing a country he failed to introduce necessary rules and regulations to improve and standardize business activities to bring it to international level. This process is very important initial step in developing a country, that help making a good environment for investors to do their business.

     • Champa says:

      You say, MS should appoint an independent commission, for what? Hilarious!!! Why should MS take this serious? Did this company found guilty of whatever offence you all are talking about? Give me a simple answer. Yes or no.

      If the answer is no, this is a wild-goose-chase. If the answer is yes, tell me the name of the person in Sri Lanka who received this money from the company. I bet it is not MS !

   • Poorana says:

    ඕස්ට්‍රේලියාවේ ෆෙඩරල් පොලීසිය නටන නැටුමේ අවසානය මෛත්‍රී හිරකරන ගමන් නිදහස්කර රට සහ රණවිරැවන් ව බිලීබෑමද?
    වත්මන් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා ඇමතිව සිටියදී වේල්ලක් ඉදිකිරීමේ කොන්ත‍්‍රාත්තුවක් ඔස්ටේ‍්‍රලියානු සමාගමකට ලබා දීමට අල්ලස් ඉල්ලූ බවට ඕස්ට්‍රේලීයාවේ ෆෙඩරල් පොලීසිය විසින් පරීක්‍ෂන අරඹා ඇතැයි ඔස්ටේ‍්‍රලියානු රජයේ නිල පුවත් සේවාව ඇතුළු එරට ප‍්‍රධාන පෙලේ වෙබ් අඩවි කිහිපයක් විසින් ප්‍රවෘති පල කර තිබුණි.
    2016.08.25 දින ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එය ප්‍රතික්ශේප කළ බවද වාර්තා විය. ඒ සම්බන්ධව විධිමත් සොයාබැලීමක් සිදුකරන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා විසින් නීතිපතිවරයා විමසා ඇති බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ වෙබ් අඩවියේ දැක්වේ.
    http://www.sinhala.lnwtoday.com/archives/12866

  • Darshana says:

   Dear Champa

   Please don’t misunderstand me. If I’m incorrect ,apologize me. What my question is , now your views
   on former president has been changed. I felt that. Please don’t be changed on behalf of the country please please.

   • Champa says:

    Dear Darshana

    Let me explain.

    Actually, there is no change at all. I love the former President the same way, I loved him. He is still my heart and soul. But my loyalty is NOT blind, like many others. And I still strongly believe that we all have an obligation to correct the injustice caused to him on January 8. No matter who did it. We must correct it. I am only on a mission to find how to do that. And most importantly, we must try to correct the people who did the injustice to him.

    I am a fiercely independent, weird, I would say a fixed character. I act completely different from others. Like weather, I know I am unpredictable most of the time. That confuses some. I don’t live in the past. What vice people did in the past, doesn’t matter to me, if I see that they are genuine in correcting themselves, then I support them.

    My priority is my country. Everything else comes after that. I elaborate my principles by way of criticism. One might agree, one might not agree. Nobody can make an impact on my thinking, oh.. not really…may be Wimal, but only to a certain extent, not totally. (I miss you Wimal, when are you coming back?) I am my own master. I write comments based on my principles. Therefore, I rarely read twice before sending comments.

    I support Executive Presidency, no matter who is the incumbent. I believe that this position is the saviour of the Sinhalese nation at present. Therefore, I am against any move to undermine his status or authority. If somebody tries to single him out and attack, I come forward to support him. In fact, I can see that there is a change in him too, for the better.

    I am against the Federal Constitution. I am against the ETCA. I am against making our country a slave to India, China or USA. I am against selling our assets to foreigners at all, let alone for a period of nearly two centuries! Ranil’s agreement with China for 80:20 ratio is definitely an extremely harmful precedent. Any other investor can demand the same.

    I don’t support Ranil’s Private-Public Partnership (PPP) policy. It brings adverse effects to the country which is extremely difficult to reverse. Therefore, Mahinda and Gotabhaya encouraging investors means, encouraging Ranil to sell our priceless assets to foreigners. That is one area I don’t agree with them. Therefore, I am vehemently against their initiative which only strengthens Ranil’s harmful economic policy. But honestly, most of the time, I avoid writing against them. Sometimes, I can’t help. Though sound nasty sometimes, my criticism is fair, constructive and progressive.

    Don’t be so apologetic. I love to see criticism, because then I can elaborate my standpoint.

    • Darshana says:

     Dear Champa

     I’m so glad to your descriptive comment. As you said we need to defeat what you need to defeat. No questions on it . Ok Champa , go ahead with Wimal, Gota , MR,Prasanna and other leaders

     We’ll back you all

     Thanks so much for taking your time pl.

     • Champa says:

      I would be more than happy to add the name of the President too, to your list. He is much better than last year and I wish him to be as good as I expect him to be.

    • Mero says:

     Dear Champa, Muzammi, just mentioning the important of doing a local investigation on this issues and get MS name cleard, he is not accusing anybody. As you said if Sri Lanka come first for you then you should be telling the same because this is a shame for our country. This come from Australia, a country that is in the top of the world in fighting corruption. They started this investigation after world bank who funded these projects found some irregularities in the activities of this particular company in a African Country. We go in begging for loans for project from western countries and when they get approved, we get accused of asking bribe from their companies when handing over the projects what a shame!, As Muzammi said, MS should give his highest priority in doing a independent investigation, Not doing this means he got at least some involvement.

     • Champa says:

      I don’t see any reason for the President to initiate anything. Why should he be bothered if he hasn’t done anything wrong?

      I can see the reason why this sudden reawakening and where it will lead to. This is just a dead rope.

     • mero says:

      Dear Champa, You sound like a teenager here, but I see some very good comments from you, like the one you made about the danger of executive powers falling into Ranil’s hands, I think you have good skills in analysis political and social issues with in Sri Lanka, but when it comes to international level, I think you lack the knowledge to analyse them properly, as mention someone in this section. I think it is so common in Sri Lanka due to lack of reforms in education system in accordance with world developments, also probably because of high cost in internet access young people may lack the ability to do on line research. Any way, wish you all the best

 2. jayamal says:

  දේශය රකින මිතුරනි,
  මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න සමාජ ජාලා හරහා ජනපති අමතයි. බාධා ඇතත් වචන පැහැදිලියි. යූ ටියුබ් මෙය අයින් කරන්න කලින් ඉක්මනට බලන්න.

  https://www.youtube.com/watch?v=whgYQ3JogIE

 3. Alapluwa says:

  ස්තුතියි ජයමාල් ස්හොදරයාණෙනි මෙම ලින්ක් එක පලකරාට. ඔබ අපේ නියම නියමුවෙකි අපිව නිතර දැනුවත් කරන්න.

 4. kiribamuna says:

  topi gonnu bn.rajapakshata tawa tikak rata kwnnada uwa ganns hadanne

Main News