ඖෂධ නිපදවීම මෙරටම.. බිලියන 30ක වියදමින් ඖෂධ කර්මාන්තශාලා අනුරාධපුරයේ අරඹයි..

March 24, 2021 at 4:40 pm | lanka C news
ඖෂධ නිපදවීම මෙරටම.. බිලියන 30ක වියදමින් ඖෂධ කර්මාන්තශාලා අනුරාධපුරයේ අරඹයි..

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔයාමඩුව දැයට කිරුල පැවති භුමියේ නව ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන කලාපයක් බිහි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

මෙය පුර්ණ පහසුකම් සහිත නගරයක් ලෙස ඉදිවන අතර කර්මාන්තශාලා 25ක් සඳහා මේ වනවිටත් ආයෝජකයන් ඉදිරිපත්ව ඇත. රජයට හෝ මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවන අයුරින් ව්‍යාපෘතිය දියත් වේ.

සමස්ත ආයෝජනය රුපියල් මිලියන 30,000 වන අතර රැකියා අවස්ථා 3000 මේ ව්‍යාපෘතිය ඔස්සේ ජනිත වනු ඇත.

පෙති,කරල්, දියරමය ඖෂධ, එන්නත්, ශල්‍ය උපකරණ, සිරින්ජර, ශල්‍ය ඉඳිකටු හා මැහුම් ද්‍රව්‍ය, බැන්ඩේජ් සහ ප්ලාස්ටර් ඇතුළු නිෂ්පාදන ගණනාවක් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙම නිෂ්පාදන කලාපය ඉදිකිරීමෙන් පසු එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ අවශ්‍යතාවයෙන් තුනෙන් එකක් (1/3) සැපිරෙනු ඇත.

ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවයි.

22,189 views
Main News