කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රාජකාරි සංවර්ධන නිලධාරින් වෙත පවරයි..

January 22, 2019 at 2:09 am | lanka C news
කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රාජකාරි සංවර්ධන නිලධාරින් වෙත පවරයි..

සමස්ත ලංකා රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර නිළධාරින්ගේ සංගමය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  සේවාවේ රාජකාරි සංවර්ධන නිලධාරින් වෙත පැවරිම තව දුරටත්………

කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ නිලධාරින්ට අයත්  රාජකාරි කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව  සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ නිලධාරින් වෙත පැවරිම පාලන අධිකාරිය විසින් කිසිදු හිරිකිතියකින් තොරව සිදුකරණ බව වගකිමේන් යුතුව ප්‍රකාශ  කරන්නෙමු.

රා.ප.ච.අංක 14/2013 හා තවත් චක්‍රලේක මගින් රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ නිලධාරින්ගේ රාජකාරි වෙනත් සේවාවල නිළධාරින්ට හා සේවකයින්ට පැවරිමක් නොකරණ ලෙස පැහැදිලි උපදෙස් ලබා දි  තිබියදී එය නොසලකා කටයුතු කරන්නේ මෙම චක්‍රලේඛ පිලිබදව දැනුමක් හා අවබෝධයක් නොමැති නිසාද?එසේ නොමැති නම් චක්‍රලේඛනයක් යනු නිකන් A4  කඩදාසියක් යයි සිතා කටයුතු කරන නිසාද ?එසේ නොමැති නම් පාලන බලධාරින් විසින් හිතාමතාම  රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ තනතුරු යටපත් කිරිම සදහා සිදු කරන්නක්ද? යන්න පිලිබදව සැකයක් පවතී.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබදව  ලියුම්කරු විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු ලබාගෙන ඇති අතර, එහිදී අමාත්‍යාංශයේ අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය සදහා රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර  සේවාවේ නිලධාරින් 29 ක් සිටිය යුතු බවත් 03 ක් පුරප්පාඩු වි පවතින බවත් දක්වා ඇති අතර සංවර්ධන නිළධාරි සේවාවේ  නිළධාරින් 27 ක් සිටිය යුතු වුවද 09 පුරප්පාඩු බව දක්වා ඇත.

එසේ වුවත් රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ පුරප්පාඩු හේතුවෙන් කාර්යාල කටයුතු නිසිලෙස පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි නිසා සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ නිලධාරින් මගින් රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ   රාජකාරි ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබන බව නිර්ලැජ්ජා සහගතව දක්වා ඇත.

අමාත්‍යාංශයේ පරිපාලන  බලධාරින් පෙන්වා දෙන ආකාරයට කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ පුරප්පාඩු සංඛාව 03කි. නමුත් සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ පුරප්පාඩු සංඛාව 09 කි. ඒ අනුව වැඩිම පුරප්පාඩු පවතින්නේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේය.එසේනම් සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ විෂය පථය යටතේ රාජකාරි ඉටු කිරිම සදහා නිලධාරින් 09 පුරප්පාඩුවක් පවතින අවස්ථාවක රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ විෂය පථය තුල වු රාජකාරි ඉටුකිරිම සදහා අවම වශයෙන් සංවර්ධන නිලධාරින් 10 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්  යෙදවිම තුල රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවට අදාල තනතුරු යටපත් විමක් සිදුවන අතරම, වැඩි වැටුපක් ගෙවන නිලධාරින් කොටසක් වන සංවර්ධන නිලධාරින්  යොදවා  කළමනාකරණ සහකාර සේවාවට අයත් රාජකාරි ඉටුකර ගැනීම තුල ද  මහජන මුදල් අවභාවිතා විමක්ද සිදුවේ. කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ එක් නිලධාරියකු ඉටුකරනු ලැබු රාජකාරි ඉටු කිරිම සදහා  සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ නිලධාරින් දෙදනකු යෙදවු අවස්ථාද  දැකිය හැකිය උදාහරණ ලෙස ප්‍රවාහන විෂය දැක්විය හැකිය.එසේම අභ්‍යන්තර විගණන අංශය සදහා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු පත්කල යුතු වුවද එම අංශයේ කටයුතු කරනු ලබන නිලධාරින් තිදෙනාම සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ නිලධාරින් වේ.මෙම සියළු තත්වයන් තුලදී රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවාවේ තනතුරු යටපත් විමක් සිදුවි ඇති අතරම, රජයට මුල්‍යමය පාඩුවක්ද පරිපාලන බලධාරින් විසින් සිදුකර ඇත. එනම් රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  නිලධාරි සේවාවේ විෂය පථය මුළුමනින්ම නොවුවද බොහෝ විට කාර්යාල ගතව සිදුකල යුතුය.නමුත් සංවර්ධන නිළධාරි සේවාව සම්පුර්ණයෙන්ම ක්ෂේත්‍ර ගත සේවාවක් වන අතර, ක්ෂේත්‍රයේ රාජකාරි ඉටු කිරිම සදහා යතුරු පැදි පවා ලබා දී ඇත. ක්ෂේත්‍රයේ රාජකාරි ඉටු කිරිමට අදාවන සේ ඉහල  වැටුප් පරිමාවකද රදවා ඇත. එසේ ඉහල වැටුප් පරිමාවක් තුල රදවා ඇති නිලධාරින් රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවයට අදාල රාජකාරින් හි යෙදවිම තුල සංවර්ධන නිලධාරි සේවාව ඇති කිරිම තුලින් රජය බලාපොරොත්තු වු සංවර්ධන කාර්යයන්ට කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ පාලන අධිකාරිය විසින් බාධා පමුණුවා ඇති අතර රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ නිලධාරින් තුල අතෘප්තිය/අසමගිය ඇතිකිරිමට අවස්ථාව සලසා ඇත. (එකම කාර්යය සදහා දෙයාකාර වැටුප් සහ වරප්‍රසාද ලබා දිම)

තවද අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු නිලධාරියා විසින් ලබා දී ඇති තොරතුරු වලට අනුව  තහවුරු වුයේ  කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ අනුමත සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ පුරප්පාඩු 07ක් පවතින බවය. එසේ නම් එම සේවාවේ රාජකාරි ඉටු කිරිම සදහා සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ පුරප්පාඩු පවතින තත්වයක් තුල ඊට වඩා පහල යයි සංවර්ධන නිලධාරින් සිතා කටයුතු කරන රාජ්‍ය කළමණාකරණ  සහකාර සේවාවේ රාජකාරි සදහා යෙදවීම ශ්‍රම අවභාවිතයක් ලෙස සැලකිමට පුළුවන් වන අතර එයද මහජන මුදල් අවභාවිතයක් ලෙස සැලකිමට පුළුවන.මෙය ද විගණන යට ලක්විය යුතු කාරුණක් වන අතර අභ්‍යාන්තර විගණනය සදහා යොදවා ඇති නිලධාරින් ද  සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවේ නිලධාරින් බැවින් මේ සම්බන්ධව කිසිදු විගණන පියවරක් මේ දක්වා ගෙන නොමැත.

රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ  වෘත්තිය සංගම්වල ඉල්ලීම් වලට හා එම සේවාවේ අයිතින් සුරකිම සදහා නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ විධි විධාන  කෙරෙහි අල්ප මාත්‍ර හෝ වගකිමක් ඇතිව කටයුතු  කලේ නම් පාලන අධිකාරිය විසින් කලයුතුව තිබුණේ, සේවාවේ තනතුරු හා රාජකාරි පුළුල්විම හේතුවෙන් ඇතිවෙන පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය නිසි ක්‍රමවේදය අනුගමණය කිරිම වේ. (මු.රේ 71) නමුත් මෙවැන්නක් කෙරෙහි යොමු වු බවක් තොරුතුරු නිලධාරියා වෙතින් තහවුරු නොවු අතර මෙවැන්නක් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොවුයේ පරිපාලන බලධාරින්ගේ අඩු දැනුම නිසාද නැතහොත් කුහක කම නිසාද යන ප්‍රශ්නය මා පාඨක ඔබ හමුවේ තබමි.

නමුත් සියඵ වැඩකරන ජනතාවගේ සේවා අයිතින් ආරක්ෂා කිරිම සදහා නිති-රීති හා නියාමනයන් ඇති කිරිමට හා අධික්ෂණය සදහා පිහිටුවා ඇති  කම්කරු අමාත්‍යාංශය විසින්ම තම ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන සේවාවක්  වන රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර සේවාවේ අයිතින් සුරක්ෂිත කිරිම මගහැර ඇති තත්වයක් තුල, පැරණි සිංහල උපමාවක් මා විසින් පාඨක ඔබ හමුවේ ලියා තබමින්  මෙම ලිපිය අවසන් කරමි.

වැටත් නියරත් ගොයම් කා නම් කාට මේ ගැන පවසම්ද?

 

ගාල්ලගේ .එස්.ශානක.

උප භාණ්ඩාගාරික/කළුතර දිස්ත්‍රීක් සම්බන්ධිකරණ නිලධාරි

සමස්ත ලංකා රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර නිළධාරින්ගේ සංගමය

492 views

4 Comments to “කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රාජකාරි සංවර්ධන නිලධාරින් වෙත පවරයි..”

 1. කමල් says:

  රජයේ සේවයේ වැඩ ඔහොමම තමයි, බල්ලාගේ වැඩේ බූරුවා කරනවා. ලේකම්ලත් එහෙමයි. මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැති ලේකම්ලත් ඉන්නවා. විශේෂඥයාට තැන දිය යුතුයි. තමන්ගේ රැකියාව තමන්ට ඉහල පුටුවත් අදාල අයට දිය යුතුයි

 2. නිමල් says:

  මේ දෙගොල්ලොම හරිම නිදිමතයෝ

 3. Huuna says:

  සංවර්ධන නිළධාරීන් යනු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීම පිණිස අටවන ලද සේවාවකි. දේශපාලකයින් විසින් විවිධ කාල වල මෙලෙස උපාධිධාරී යෝජනා ක්‍රමය යටතේ 140000 කට පමණ පත්වීම් ලබාදී ඇති හෙයින් මේවා දේශපාලන පත්වීම් ලෙසද දැක්විය හැකිය. සාමාන්‍ය රජයේ සේවයට පිටින් එල්ලන ලද මෙම සේවයට නියමිත රාජකාරියක් නැත. ඉදිරියටද තවදුරටත් මෙලෙස බඳවාගනු ඇත. නියමිත රාජකාරියක් නොමැති ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසකට නිකරුනේ මහජන මුදලින් වැටුප් ගෙවයි. කළමනාකරණ සහකාර යනු උසස්පෙළ සමතුන් අතරින් තරඟ විභාගයක් පවත්වා සේවයට බඳවා ගනු ලබන පිරිසකි. මොවුන් අතර එම තරඟ විභාගය සමත්ව පැමිණි උපාධිධාරීන්ද සිටිති. කලින් ලිපිකරු සේවය යනුවෙන් හඳුන්වන ලද්දේ මේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයයි. මෙහි ඉතිහාසය වසර සියයකටත් වැඩි අතර ඔවුන්ට කාර්යාලවල නියමිත වැඩ කොටසක් ඇත.ලිපිකරු සේවය සඳහා විශේෂඥ භාවයක් අවශ්‍ය නොවන අතර හොඳින් ලිපියක් ලියාගැනීමට හැකිවීම පමණක් වුවද සෑහේ. කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරු) සේවයේ නිලධාරීන් යම් කිසි කාර්යාලයක අඩුවෙන් සිටීනම් නියමිත කාර්යක් පැවරී නොමැති සංවර්ධන නිලධාරීන් ඒ සඳහා යෙදවීමේ වැරැද්දක් මට නම් නොපෙනේ. මහජනතාව වන අපේ වැඩේ ගොනා හරි බූරුවා හරි එහෙමත් නැත්නම් වෙන මොකා හරි කර දෙන්නේනම් අපිට ප්‍රමාණවත්ය.. ප්‍රශ්ණය වෙන්නේ මේ දෙගොල්ලම ඉදිද්දීත් අපේ වැඩේ නොකෙරෙන එකය.

  • shanaka says:

   ගෙදර තාත්තාගේ කටයුතු අල්ලපු ගෙදර මිනිහගෙන් කරගන්න ගියා වගේ, අන්තිමට අම්මාට දරුවෙක් හා ප්‍රශ්න වැලක් ඉතිරිවේවි.

Main News