කරුණා ශ‍්‍රීලනිපයෙන් ඉවත් වෙයි.. නව දේශපාලන පක්‍ෂයක් පිහිටුවයි..

February 12, 2017 at 8:40 am | lanka C news
කරුණා ශ‍්‍රීලනිපයෙන් ඉවත් වෙයි.. නව දේශපාලන පක්‍ෂයක් පිහිටුවයි..

හිටපු ඇමති විනයාගමූරර්ති මුරලිදරන් නොහොත් කරුණා අම්මන් විසින් නව දේශපාලන පක්‍ෂයක් බිහිකර තිබේ.

‘දෙමල එක්සත් නිදහස් පෙරමුණ’ එම නව දේශපාලන පක්‍ෂයයි.

කරුණා අම්මන් ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ උප සභාපතිවරයෙක් ලෙසද කටයුතු කලේය.

45 views

2 Comments to “කරුණා ශ‍්‍රීලනිපයෙන් ඉවත් වෙයි.. නව දේශපාලන පක්‍ෂයක් පිහිටුවයි..”

  1. Champa says:

    No point. Former Minister Vinayagamoorthy has no support base.

    When he was a Government Minister, he didn’t do anything for Tamil people.

    He had ample opportunities to serve his people. But he spent his time in nightclubs and lavishly spending rather than looking into and solving day-to-day problems of Tamils. He could have done something great for unemployed Tamil youth. But he didn’t do anything. He disregarded his own people and their problems when has the power to address their issues. Who will go to him now?

  2. sakya says:

    from where has he got the money for everything? May be his share from LTTE Gold got from MR.

Main News