කලකට පසු මුලතිව් ධීවරයින්ගේ මා දැලකට පරාමාලු අසවැන්නක්…

October 23, 2019 at 2:07 am | lanka C news
කලකට පසු මුලතිව් ධීවරයින්ගේ මා දැලකට පරාමාලු අසවැන්නක්…

මුලතිව් ධීවරයින් විසින් එලන ලද මාදැලකට කලකට පසුව පරා මාලුන් විශාල ප්‍රමාණයක් හසු වූ බවට මුලතිව් ධීවරයින් පවසති.

පසුගිය කාලය පුරාවට මුලතිව් ධීවරයින් විසින් මාදැල් ඇදීම බොහෝ දුරට නවතා තිබුනේ මුලතිව් මුහුදු සීමාවට පැමිණි අනවසර සංක්‍රමණික ධීවරයින් හා ඉන්දීය ධීවරයින් විසින් මුහුදු සීමාවේදී සිදුකරන බාධාවන හේතුවෙන් මාදැල් වෙතට මාලුන් හසු නොවීම හේතුවෙනි.

මේ වන විට අනවසර සංක්‍රමනික ධීවරයින්ද බොහෝ ලෙසින් අඩුවී ඇති අතර මුලතිව් මුහුදු සීමාවට ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ පැමිණිමද අඩුවීම හේතුවෙන් නැවත මාදැල් කර්මාන්තය සිදු කිරීමට හැකිවනු ඇතයි මුලතිව් ධීවරයින් පවසති.

මේ දිනවල අදින ලද මාදැල් වෙතට හොඳ පරා මාලු අසවැන්නක් ලැබෙන අතර මාලු වෙළඳපොලේ පරා මාලු කිලෝවක් රුපිලයල් 600 කට අධික වන බැවින් ධීවරයින්ගේ ආර්ථිකයට එය අස්වැසිල්ලක වන බවටද මුලතිව් ධීවරයින් වැඩි දුරටත් පවසිති.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

253 views
Main News