නි. ඇමති අජිත් පෙරේරා අමුතු විවෘත කිරීමක..

August 8, 2017 at 8:02 am | lanka C news
නි. ඇමති අජිත් පෙරේරා අමුතු විවෘත කිරීමක..

විදුලී බල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත් පී පෙරේරා මහතා මාතරදී විවෘත කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවකට එක් වූ අයුරු සමාජ ජාලාවල පලව ඇත.

256 views
Main News