කළු ගග, කැළනී ගග, ගිං ගග, අත්තනගලූ ඔය මහා ගංවතුර මට්ටමේ..

May 21, 2018 at 4:40 pm | lanka C news
කළු ගග, කැළනී ගග, ගිං ගග, අත්තනගලූ ඔය මහා ගංවතුර මට්ටමේ..

ඇද හැලෙන මහ වැසි හේතුවෙන් කළු ගග මිල්ලකන්ද ප‍්‍රදේශයෙන් මහා ගංවතුර තත්වය ඉක්වමා ගොස් ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එමෙන්ම කැළනී ගග, ගිං ගග, අත්තනගලූ ඔයද මහා ගංවතුර තත්වයට පැමිණ ඇති බව දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන් දොරටු 07ක් විවෘත කිරීමත් සමග මහවැලි දෙපස ජනතාවටද අවධානයෙන් සිටින්නැයි දන්වා ඇත.

698 views
Main News