කාසල්රි ජලාශයට මිරිගල් මත්ස්‍යය පැටවුන් හැත්තපන්දහසක් මුදා හැරේ…

July 5, 2019 at 2:09 am | lanka C news
කාසල්රි ජලාශයට මිරිගල්  මත්ස්‍යය පැටවුන් හැත්තපන්දහසක්  මුදා හැරේ…

කාසල්රි ජලශයට මිරිගල් මත්ස්‍යය පැටවුන් හැත්තැපන්දහස්    මුදා හැරිම සිදු කෙරිණ.

ජල ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ උඩවලව ක්‍රාෆ්   මත්ස්‍යය අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ අභිජනනය කරන ලද මිරිගල්  මත්ස්‍යය  ඇගිල්ලන මෙසේ ජලාශයට  මුදා හැරුණේය.

මෙම මත්ස්‍යය පැටවුන් මාස 8 ක කාලයක් තුල කිලෝ 1 ½   ත්, 2 ක් අතර ප්‍රමාණයකට වැඩෙන බව ජාතික ජල ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑලිය කාර්යයාලයේ ව්‍යප්ති  නිලධාරි බුද්ධික කුෂාන් මහතා කියා සිටියි.

වතුකරයේ ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහල දැමිමටත්, වතු කම්කරුවන්ට  අඩුමිලකට මිරිදි මසුන් ලබා දිමටත් කාසල්රි ජලාශයේ ධිවරයන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය ඉහල දැමිමේ අරමුණින් , කාසල්රි ජලාශයට මේ වන විට මත්ස්‍යය පැටවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මුදා හැර ඇති බව ජාතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑලිය වැඩ බලන දිස්ත්‍රික් ජාතික ජලජ ජිවි ව්‍යාප්ති නිලධාරි මධුරංග සමරකොන්  මහතා වැඩි දුරටත්  කියා සිටියේය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

103 views
Main News