කැබිනට් අනුමැතියට පයින් ගසා කෝටි තුන්කාලක් වියදම් කරයි..

February 20, 2017 at 7:06 am | lanka C news
කැබිනට් අනුමැතියට පයින් ගසා කෝටි තුන්කාලක් වියදම් කරයි..

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය 2016 වසරේ ආසියානු ශාන්තිකර කලාපීය ගුවන්සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්ගේ සමුළුව ලංකාවේදී පැවැත්වූ අතර මේ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබුණේ රුපියල් මිලියන 20ක උපරිමයකට යටත්ව වියදම් කිරීමට වුවද කැබිනට් පත්‍රිකාව තුට්ටුවකට මායිම් නොකරමින් අධිකාරී පරිපාලනය සුපුරුදු පරිදි නාස්තිකාර ලෙස අනුමත මුදල් ප්‍රමාණය ඉක්මවා රු.7,653,145ක් වියදම් කොට ඇත.

රජයේ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට කරනලද පැමිණිලි අනුව සිදුකරන ලද විමර්ශන වලදී මෙම කරුණු හෙළිදරව්වී ඇති අතර මේ සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාටද රජයේ විගණාකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

කැබිනට් තීරණ පවා නොසලකමින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු හා මූල්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය රාජ්‍ය ප්‍රථිපත්ති වලට පටහැණිව සිදුරකරමින් සිටින බව අධිකාරී සේවයින් පවසයි.

යහපාලන රජය පත්වූයේ මෙවැනි රජයේ නාස්තිකාර වියදම් අවම කිරීමට වුවත් මෙවැනි වගකීම් විරහිත රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිසා පිරිහෙන්නේ යහපාලන රජයම බැවින් මේ සඳහා වහාම මැදිහත්වී නිසි පියවර ගන්නා මෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගෙන් අධිකාරී සේවකයෝ ඉල්ලති.

– සුමේද

40 views