කැබිනට් වෙනසට පෙර ඇමතිලා හොර ලිපිගොනු හංගති… පල්ලි-කෝවිල් යදිති..

May 18, 2017 at 9:20 am | lanka C news
කැබිනට් වෙනසට පෙර ඇමතිලා හොර ලිපිගොනු හංගති… පල්ලි-කෝවිල් යදිති..

ඇමති මණ්ඩල සංහෝධනයේතී තම ඇමති ධුරයද වෙනස් වනු ඇතැයි කලබල වූ ඇමතිවරුන් විසින් මේ දිනවල ගත වූ කාලයේ ව්‍යාපෘති වාර්තා ලිපිගොනු ආදී දේ තම නිවෙස් වෙත ගෙන යමින් සිටිතැයි වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම අයකරගත හැකි සියළු බිල්පත්වලට මුදල් අයකර ගැනීම, නිසා කුලී මුදල් ලබා ගැනීම, වාහන අලූත්වැඩියාව ආදී කටයුතුද කඩිමුඩියේ සිදු කරමින් සිටිති.

ඇතැම් ඇමතිවරුන් ඇමති මාරුවට පෙර පන්සල් පල්ලි කෝවිල් වෙත යාමට පියවර ගෙන ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

67 views
Main News