කෑගල්ල රෝහලේ ගින්නක්…

August 5, 2022 at 7:37 pm | lanka C news
කෑගල්ල රෝහලේ ගින්නක්…

කෑගල්ල රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාවේ ගින්නක් හටගෙන ඇති අතර මේ වන විට තත්වය පාලනය වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් රෝහලේ වාට්ටු කිහිපයක් කඩිනමින් හිස් කර ඇත.

1,807 views

Leave a Comment

Main News