කියනකොට එහෙමයි-කරනකොට මෙහෙමයි.. කිරිඇල්ලගේ දූටත් ප‍්‍රභූ ආරක්‍ෂාව..[Photo]

March 30, 2017 at 3:00 pm | lanka C news
කියනකොට එහෙමයි-කරනකොට මෙහෙමයි.. කිරිඇල්ලගේ දූටත් ප‍්‍රභූ ආරක්‍ෂාව..[Photo]

ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ලගේ දියණියටද ප‍්‍රභූ ආරක්‍ෂාව ලබා දී ඇති බවට අන්තර්ජාල මාධ්‍ය වාර්තා පල වෙයි.

ඇමතිවරයාගේ දියණිය කටයුතු කරන්නේ ඔහුගේ පුද්ගලික ලේකම් ලෙස වන අතර එම තනතුරට ප‍්‍රභූ ආරක්‍ෂාවක් හිමි නැත.

එමෙන්ම ඇමතිවරයාට දී ඇති ප්‍රභූ ආරක්‍ෂාව වෙනත් පුද්ගලයන්ට ලබා දීමේ හැකියාවක්ද නැත.

101 views
Main News