කිරිඇල්ලගේ සභානායක කාර්යලයේ වියදම තුන් කෝටි හැටතුන් ලක්‍ෂයයි..

April 7, 2017 at 3:27 am | lanka C news
කිරිඇල්ලගේ සභානායක කාර්යලයේ වියදම තුන් කෝටි හැටතුන් ලක්‍ෂයයි..

ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් දරන පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ධුරයට හිමි කාර්යාලයේ නඩත්තුව සදහා 2016 වසරේදී රුපියල් තුන්කෝටි හැටතුන් ලක්‍ෂයක් (36,302,345) වැය කර තිබේ.

මේ බව සදහන් වන්නේ ඇමති කිරිඇල්ල විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද සභානායක කාර්යාලය සදහා වූ 2016 වසරේ කාර්යසාධන වාර්තාවේය.

සභානායක ලේකම්වරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලය 28 දෙනෙකි.

50 views
Main News