කිරිඇල්ලගේ සරුසාර ආයතන සිහිනය යලිත් බිදෙයි.. දෝෂ නිවැරදි කල ගැසට් පත‍්‍රයෙන්ද කිසිදු ආයතනයක් නෑ..

January 19, 2019 at 6:46 pm | lanka C news
කිරිඇල්ලගේ සරුසාර ආයතන සිහිනය යලිත් බිදෙයි..  දෝෂ නිවැරදි කල ගැසට් පත‍්‍රයෙන්ද කිසිදු ආයතනයක් නෑ..

ඇමති විෂයයන් හා ආයතන ගැසට් කිරීමේදී සිදුවූ ප‍්‍රමාද දෝෂ නිවැරදි කරමින් යලි නිකුත් කරන බව පවසන ලද ගැසට් පත‍්‍රය 16 වනදා ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කර ඇත.

දෝෂ නිවැරදි කරමින් යලි ගැසට් පත‍්‍රයක් නිකුත් කරන්නේ යයි ජනාධිපතිවරයා විසින් පවසා තිබුනේ ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ලට ලබා දුන් අමාත්‍යංශයේ සරුසාර ආයතන නැතැයි ඔහු විසින් ප‍්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කිරීමත් සමගිනි.

නමුත් 16 වැනිදා නිකුත් කර ඇති ගැසට් පත‍්‍රයෙන් ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ලට කිසිදු ආයතනයක් අලුතින් එක් කර නැත.

කිරිඇල්ල මහතා දරන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයයි.

109 views

12 Comments to “කිරිඇල්ලගේ සරුසාර ආයතන සිහිනය යලිත් බිදෙයි.. දෝෂ නිවැරදි කල ගැසට් පත‍්‍රයෙන්ද කිසිදු ආයතනයක් නෑ..”

  1. wikramabahu karunaratne says:

    Ona Gona Perera

Main News