කිරිපිටි, ගෑස්, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමේ..

September 24, 2021 at 9:26 pm | lanka C news
කිරිපිටි, ගෑස්, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමේ..

කිරිපිටි, ගෑස්, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති මිල ඉහළ නැංවිම සඳහා අද රැස් වූ ජීවන වියදම් කමිටුව විසින් අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව වාර්තාවෙයි.

එළඹෙන සතියේ රැස් වන කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් පසු එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත.

සහල් හා ළදරු කිරි පිටි මිල ඉහල නොදැමීමටද එම කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

ජීවන වියදම් කමිටුව විසින් මිල ඉහළ දැමීම සඳහා නිර්දේශ කර ඇත්තේ මෙසේය.

කිරිපිටි        1Kg    200.00
ගෑස්       12.5kg     550.00
තිරිඟු පිටි     1kg       10.00
සිමෙන්ති  50kg      50.00

64,789 views

18 Comments to “කිරිපිටි, ගෑස්, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමේ..”

  1. Felix says:

    Soon or later one of the family members come to the mass and would say, we have no idea about this price increase and will try to cancel or reduce as much we can. So the milk powder increase will reduce to the expected rate Rs 100. The fools will make claps and hooray to them as they a born fools.

    • ගෞම් ඊයාරාජ් says:

      ’nuff said. The damage ia done already , there is no guarantee that this pathetic government initiate a policy to tackle the econo- socio garble that we are placed in. There are no accountability and responsibility taken by the authorities , yet GOSL blame the opposition and pandemic for every stupid thing they do and ‘ve done. nevertheless , baiya masses seem happy . lol.

Main News