කිරිබත්ගල කන්ද නාය යද්දී පියෙක් මුහුණ දුන් අති භයංකර අත්දැකීමක්..[Video]

May 30, 2017 at 9:42 pm | lanka C news
කිරිබත්ගල කන්ද නාය යද්දී පියෙක් මුහුණ දුන් අති භයංකර අත්දැකීමක්..[Video]

රත්නපුර නිවිගතිගල කිරිබත්ගලකන්ද නාය යාමේදී සිය නිවස මතට පස් කන්දක් කඩා වැටෙද්දී පියෙකු විසින් මුහුණ දුන් අති බියකරු අත්දැකීමක් දෙරණ රූපවාහිනිය විසින් මෙසේ විකාශණය කලේය.

238 views
Main News