කිරි ලීටර ලක්‍ෂගණනක් මිල්කෝ දිනකට විසි කරයි..

June 9, 2017 at 8:40 am | lanka C news
කිරි ලීටර ලක්‍ෂගණනක් මිල්කෝ දිනකට විසි කරයි..

දිනකට එලකිරි ලීටර ලක්‍ෂ ගණනක් මිල්කෝ සමාගම විසින් විසි කර දමන බවට ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

සතියක පමණ කාලයත් තිස්සේ මෙම කටයුත්ත සිදු කරමින් ඇත්තේ කිරි ගබඩා කිරීමට පහසුකම් නැතිවීම හේතුවෙනි.

විදේශයෙන් කිරිපිටි ආනයනයට රජය ලබා දී ඇති සහන නිසා පුද්ගලික අංශය දියර කිරි එකතු කිරීම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු කර දැමීම නිසා මිල්කෝ සමාගමට සිය ගබඩා ධාරිතාවට වඩා කිරි මිලදී ගැනීමට සිදුවීමෙන් මෙම තත්වය උදාවී ඇත.

151 views
Main News