කිලෝ 510 මැණික් පොකුරට රුපියල් කෝටි 5000ක ලංසුවක්.. දෙන්න බෑ කියයි..

December 9, 2021 at 11:20 am | lanka C news
කිලෝ 510 මැණික් පොකුරට රුපියල් කෝටි 5000ක ලංසුවක්.. දෙන්න බෑ කියයි..

රත්නපුරයෙන් හමුවූ කිලෝ 510 බරැති නිල්මැනික් පොකුරට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 250 ක ලංසුවක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සඳහන් කළේ එංගලන්තයේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් වෙන්දේසියකදී මේ ලංසුව ලැබුණු බවයි.

නමුත් එම මිල සදහා මැණික් පොකුර හිමිකරුවන් සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය එකඟත්වය පළ කර නැති බව ද ඔහු පැවසීය.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ඩොලර් මිලියන හාරසියයක් බවද අමාත්‍යරයා තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

අයවැය කාරකසභා අවස්ථා විවාදයේ දී ඔහු මේ බව සඳහන් කරන ලදී.

81,013 views

15 Comments to “කිලෝ 510 මැණික් පොකුරට රුපියල් කෝටි 5000ක ලංසුවක්.. දෙන්න බෑ කියයි..”

  1. Claud Eri says:

    This is all drama. Our country gem businessmen told it’s not worth bue to it’s very old. Some said it can keep in a museum. Minister doesn’t know nothing about gem. And telling lies. Another three or four months no one knows what happened to this stone.