කිසිම ආර්ථික අහේනියක් නෑ.. ඇමතිලා 12කට වාහන ගන්න බිලියන බාගයක් ඉල්ලයි..

March 8, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
කිසිම ආර්ථික අහේනියක් නෑ.. ඇමතිලා 12කට වාහන ගන්න බිලියන බාගයක් ඉල්ලයි..

රට තුල දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති බවට විවිධ අවස්ථාවල අදහස් පල කරමින් සිටියදී ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන් සදහා වාහන මිලදී ගැනීමට කෝටි 50කට වැඩි මුදලක් වෙන් කරන්නැයි ඉල්ලමින් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඊයේ දිනයේ මෙම පරිපුරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි.

කැබිනට්, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් 12 දෙනෙකු සදහා මෙමගින් වාහන මිලදී ගැනීමට නියමිතය.

41 views
Main News