කුඩු ගසා කැබිනට් හමුවට එන ඇමතිවරුන් සොයන්න රුධිර පරීක්‍ෂාවක් හා ඇමති වාහනවල කුඩු අල්ලන්න ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පූර්ණ පරීක්‍ෂාවකුත් යෝජනා කෙරේ..

February 18, 2019 at 12:06 am | lanka C news
කුඩු ගසා කැබිනට් හමුවට එන ඇමතිවරුන් සොයන්න රුධිර පරීක්‍ෂාවක් හා ඇමති වාහනවල කුඩු අල්ලන්න ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පූර්ණ පරීක්‍ෂාවකුත් යෝජනා කෙරේ..

කැබිනට් ඇමතිවරුන් කැබිනට් මණ්ඩල හමුවට එද්දී ඔවුනගේ රුධිර පරීක්‍ෂාවක් කල යුතු බවට යෝජනාවක් සන්ධාන පාර්ලිමේන්ත මන්ත‍්‍රී කනක හේරත් මහතා ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම පරීක්‍ෂණ මගින් කැබිනට් මණ්ඩලයට මත්ද‍්‍රව්‍ය භාවිත කර එන ඇමතිවරුන් හදුනාගත හැකි යයිද ඔහු කියයි.

එමෙන්ම කැබිනට් හමුව සදහා ජනාධිපති කාර්යාලයට එන ඇමතිවරුන්ගේ වාහනද පූර්ණ වශයෙන් සෝදිසියකට ලක් කර ඒවායේ මත්ද‍්‍රව්‍ය ඇත්දැයි සොයා බැලිය යුතු බවටත් ඔහු යෝජනා කරයි.

කැබිනය් ඇමතිවරුන් මත්කුඩු භාවිත කරන්නේ යයි රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් කරන ලද හෙලිදරවුව මත මෙම පරීක්‍ෂණ කල යුතු යයිද මන්ත‍්‍රීවරයා යෝජනා කරයි.

26 views
Main News