කුණුවලට වෙනම ගාස්තුවක් අය කරන්න සූදානම්..

April 29, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
කුණුවලට වෙනම ගාස්තුවක් අය කරන්න සූදානම්..

කැලි කසල ප‍්‍රශ්නයට දීර්ඝ කාලීන විසදුමක් ලෙස ජනතාවගෙන් හා අදාල පළාත් පාලන ආයතනවලින් යම් ගාස්තුවක් අය කිරීමට සිදුවනු ඇති බව ඇමති අනුර ප‍්‍රියදර්ශණ යාපා මහතා පවසයි.

කසල ප‍්‍රශ්ණයට දීර්ඝ කාලීන විසදුම් යටතේ මෙම පියවර ගැනීමට සිදුවන බවද පවසන ඇමතිවරයා නිෂ්පාදනය කරන කසල ප‍්‍රමාණය අවම කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසද පළාත් පාලන ආයතනවලට දන්වා ඇතැයිද සදහන් කරයි.

62 views

5 Comments to “කුණුවලට වෙනම ගාස්තුවක් අය කරන්න සූදානම්..”

 1. වරිපනම් ගාස්තුවට කසල බද්දත් ඇතුළත්. ඇයි නැවත ගාස්තු ?

 2. ඇත්ත says:

  ශාහ්…..නියමයි…..යහපාලන කුණු බද්ද…නියමයි. අඩුවට තිබ්බෙ එච්චරයි….

 3. Notthischange says:

  than badda balu badda maga enawa…

 4. Champa says:

  Wow, you/he got angry with me already and took revenge from my comment? :D. Sometimes I don’t understand people. Never mind. I am sure he is relieved. Anyway he didn’t give me any choice. What can I do. If he is not ready for 2020 what is the point of my writing? There no point of reasoning people to choose him as their choice if it is not what he wants. Yet I have this constant fear that some people will take revenge from him. I want to be there for him. To write few lines in support of him. But how can I do it? I have my pride too. I wish ….. never mind. My comment was cut to show anger? But the day was not over yet. You should have published it. It is not easy to be in two worlds. I make a mess sometimes but please tell him that this “mess” loves him endlessly.

 5. Karu says:

  ඔක්කොටම ‘රාජපක්ෂ බද්ද’ කියන එකේ නරකද මේකට චම්පික බද්ද, ඉසුරු බද්ද,රාජිත කුණු දත් බද්ද හරි යහපාලන බද්ද වගෙ හොඳ නමක් දැම්ම නං?

Main News