කුණු පුරවාගත් කොලඹ නගර සභා ලොරි පාරවල් පුරා රස්තියාදුවේ.. බාන්න තැනක් නෑ.. ජනතා විරෝධතා..

April 19, 2017 at 3:00 pm | lanka C news
කුණු පුරවාගත් කොලඹ නගර සභා ලොරි පාරවල් පුරා රස්තියාදුවේ.. බාන්න තැනක් නෑ.. ජනතා විරෝධතා..

බැහැර කිරීමට තැනක් නොමැතිව කසල පුරවාගත් කොළඹ නරග සභාවේ කසල ලොරි විශාල ප‍්‍රමාණයක් මේ වන විට කොලඹ නගරාසන්න මාර්ගයන්හි ගමන් කරමින් සිටී. නැතහොත් නවතා දමා තිබේ.

කොලඹ ආසන්න විවිධ ප‍්‍රදේශයන්ට කසල බැහැර කිරීමට සූදානම් වන්නේ යයි ලද තොරතුරු මත කොල්‍ය ආසන්න ප‍්‍රදේශන්හි විරෝධතා ඇවිලී ගොස් ඇති අතර ඔවුන් සංවිධානය වී සුදානමින් සිටින්නේ කොළඹ කුණු පටවාගත් ලොරි එනතුරුය.

මේ තත්වය මත කොලඹ නගර සිමාවේ කලප බැහැර කිරීමේ ප‍්‍රශ්නය උග‍්‍ර වී ඇති අතර අධිකරණ අවසර ගත්තද ජනතා විරෝධතා හේතුවෙන් කරදියාන කසල කන්දට කුණු බැහැර කිරීමද නවතා දමා තිබේ.

465 views
Main News