කුරුණෑගල වොක්ස්වැගන් කාර් හදන හැටි වීඩියෝවකින් පෙන්වයි.. මුල්ගල තියන්නේ 03 දා..

December 29, 2016 at 11:14 pm | lanka C news
කුරුණෑගල වොක්ස්වැගන් කාර් හදන හැටි වීඩියෝවකින් පෙන්වයි.. මුල්ගල තියන්නේ 03 දා..

ජනවාරි තුන්වැනිදා කුලියාපිටියේදී ඉදිකිරීම් ආරම්භ වන වොක්ස්වැගන් මෝටර් රථ එකලස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවේ කටයුතු සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝවක් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් ප‍්‍රසිද්ධ කර ඇත.

32 views
Main News