කොටවේ ගින්නක්… වහා ගිනි නිවීම් අංශ කැදවේ..

April 3, 2019 at 6:48 pm | lanka C news
කොටවේ ගින්නක්… වහා ගිනි නිවීම් අංශ කැදවේ..

පිටකොටුවේ පිහිටි වෙළඳ සැලක හදිසි ගින්නක් ඇති වී තිබේ.

පිටකොටුවේ තුන්වන හරස් වීදියේ පිහිටි වෙළඳ සැලක මෙම ගින්න ඇති වී තිබෙන බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

ගිනි නිවීමේ අංශ විසින් ගිනි නීවීම් රථ හතරක් යොදා මෙම ගින්න පාලනය කරමින් සිටී.

153 views

One Comment to “කොටවේ ගින්නක්… වහා ගිනි නිවීම් අංශ කැදවේ..”

  1. Saradiel says:

    නගරයේ සැම ගොඩනැගිල්ලක්ම සෑම වසරයකට එක්වතාවක් ගිනිනිවන හමුදාව විසින් පරික්ෂා කරනවානම් මෙවැනි දේවල් සිදුවීම් අඩුකර ගත හැක

Main News