කොඩියේ ලේකම් හිමි අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් මෙහෙයුමක්.. පුරාවස්තු සංහාරයට පැමිණිල්ල අස්ගිරියෙන්..

August 18, 2020 at 1:20 pm | lanka C news
කොඩියේ ලේකම් හිමි අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් මෙහෙයුමක්.. පුරාවස්තු සංහාරයට පැමිණිල්ල අස්ගිරියෙන්..

දැනට අතුරුදහන් වී සිටින අපේ ජන බල පක්ෂය ලේකම් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමියන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට මහනුවර පොලිසිය විසින් පරීක්ෂණ අරඹා තිබේ.

අස්ගිරි මහා විහාර සංකීර්ණයේ පිහිටා ඇති වසර 700කට වඩා පැරණි පෞරාණික දේපළකට මෙම හිමිනම විසින් විනාශ කර ඇතැයි ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් මත මෙම පරීක්ෂණ සිදුවෙයි.

අදාළ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන් විසින් මෙම පැමිණිල්ල මහනුවර පොලිසියට සිදුකර ඇත.

විමලතිස්ස හිමියන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා දැනටමත් පොලිස් කණ්ඩායමක් යොදවා ඇති බවත් ඉතාම ඉක්මනින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවත් පොලිසිය සඳහන් කරයි.

42,633 views

14 Comments to “කොඩියේ ලේකම් හිමි අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් මෙහෙයුමක්.. පුරාවස්තු සංහාරයට පැමිණිල්ල අස්ගිරියෙන්..”

  1. gonja says:

    This teledrama is created by Rathana That fellow is only main actor. However people are not respect
    Snaga Including Asgiriya and Malwatha. They Should have take action against them

Main News