කොරෝනා මරණ, ආසාදිතයත් තවත් ඉහලට…

December 8, 2021 at 7:45 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ, ආසාදිතයත් තවත් ඉහලට…

තවත් කොරෝනා මරණ 28ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14533 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණණ 757 කි.

5,892 views
Main News