කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

November 19, 2021 at 7:08 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

තවත් කොරෝනා මරණ 14ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14086 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිතයන් ගණන 745කි.

6,545 views

2 Comments to “කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…”

  1. දැනුවත් වන්න,.! says:

    දැනුවත් වන්න,.!

    ”රටේ ඉන්නත් නෑ,රටින් යන්නත් නෑ.”- රට යන පිරිස ගාලගෝට්ටියක.!

    ”රටේ දුප්පත් අසරන මිනිසුන් ‘ඵන්නත්කරනයතුළින්’ ඝාථනය කර භුමිය බටහිරයන්ට විකිනිමට රාඡපකකසකස කුමන්ත්‍රණය කරනු ලබයි,.! දැනුවත් වන්න,.!

  2. Ravana parapura says:

    කොරෝනාවට පාරම්පරික හෙළ ඔසු හදුනාදී මුළු ලොවම සුව කරමු.