කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට..

November 20, 2021 at 7:28 pm | lanka C news

තවත් කොරෝනා මරණ 22ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14108 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිත ගණන 725කි.

6,606 views