කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

November 21, 2021 at 6:25 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් නගී…

තවත් කොරෝනා මරණ 19ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14127 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිත ගණන 697කි.

5,793 views

Leave a Comment

Main News