කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තව ඉහලට..

November 23, 2021 at 6:20 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තව ඉහලට..

තවත් කොරෝනා මරණ 24ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14182 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිත ගණන 740කි.

7,376 views

Leave a Comment

Main News