කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට…

November 24, 2021 at 6:42 pm | lanka C news
කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තවත් ඉහලට…

තවත් කොරෝනා මරණ 23ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14205 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන නව ආසාදිතයන් ගණන 745කි.

6,313 views

Leave a Comment